I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Rabka Zdrój...

(02.06.2006) Mariola Burcan-Kawaler Orderu Uśmiechu: "NAGRODY W KONKURSIE „RABKA-MIASTO DZIECI-MIASTO MARZEŃ” ‘ 2006 ROZDANE. DO RABKI-ZDRÓJ PRZYBYLI MŁODZI MALARZE Z CAŁEJ MAŁOPOLSKI.
W piątek, 2 czerwca poznaliśmy laureatów IX Małopolskiego Konkursu Plastycznego "Rabka-miasto dzieci-miasto marzeń ". Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rabce-Zdroju i dyrektor Piotr Burcan.
Pomysłodawca i twórca konkursu Mariola Burcan - Kawaler Orderu Uśmiechu, założyciel i wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rabce-Zdroju, konkurs koordynuje, nadzoruje. To już dziewiąty raz galeria „Pod Aniołem” mieni się kolorami barwnych prac dziecięcych jak klejnotami.
Konkurs ten stał się wielką promocją Rabki. Dociera do dzieci w całej Małopolsce, do miast, miasteczek i wiosek. Dzieci przedstawiają swoją wizję Rabki - uzdrowiska, ich miasta, bo noszącego miano "Miasto Dzieci Świata".
Konkurs proponuje zabawę w projektowanie miasta w którym wszystko, co może służyć kształceniu, wypoczynkowi, rozrywce i leczeniu, mogłoby być budowane na wzór dziecięcych wyobrażeń.
Używane do tego techniki plastyczne to głównie malarstwo; akwarela, kredka, rysunek, grafika i inne, na papierze, zgodnie z regulaminem.
W tym roku nadeszło ok. 500 prac, tj. o połowę mniej niż w latach ubiegłych, kiedy bywało ich ponad tysiąc.
Ale prezentują one bardzo wysoki poziom, toteż komisja konkursowa miała "twardy orzech do zgryzienia" przy wyborze prac do nagród.
Nagrodziła aż 73 uczestników a wyróżniła 103 z 42 szkół i innych placówek oświatowych.
Patronat nad konkursem objęli, tak jak w latach ubiegłych : Małopolski Kurator Oświaty mgr Józef Rostworowski, Starosta Nowotarski mgr Jan Hamerski i Burmistrz Rabki-Zdrój mgr Antoni Rapacz.
Najlepszym placówkom, za największą liczbę laureatów, przyznano puchary :
Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty - Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rabce-Zdroju ( 12 nagród i 15 wyróżnień ),
Puchar Starosty Nowotarskiego - Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Nowym Targu ( 9 nagród i 12 wyróżnień ), a Puchar Burmistrza Rabki-Zdrój, za najlepszą popularyzację Konkursu - Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju (50 prac nadesłanych na Konkurs).
Najlepszym nauczycielom, w uznaniu największych osiągnięć, dyrektor Ogniska mgr Piotr Burcan ufundował nagrody. Otrzymali je : p. Monika Tlałka ( za 10 nagród i 15 wyróżnień ), p. Marta Nowak ( za 9 nagród i 12 wyróżnień ), p. Bogumiła Syrek ( za 8 nagród i 8 wyróżnień ), p. Sylwia Nowak ( za 7 nagród i 9 wyróżnień ). Wszyscy nauczyciele laureatów otrzymali dyplomy uznania.
Dzieci nagrodzone spędziły dzień w Rabce-Zdrój. Atrakcje to zabawy w "Rabkolandzie", dar pp. Wandy i Eugeniusza Wiechów, pokaz toczenia naczyń ludowych w pracowni garncarskiej OPP-Rabka, u pp. Kościelniaków, poczęstunek i spacer po Rabce połączony ze zwiedzaniem ważnych miejsc, także tych zabytkowych.
Nagrody ufundowali : władze miasta, powiatu i sklep "Wszystko dla ucznia" Małgorzaty Ostrowskiej.
Galerię na wernisaż udostępniła p. Dyrektor Joanna Lelek - MOK w Rabce.
Dyrektor mgr Piotr Burcan w imieniu organizatorów wręczył instytucjom patronującym i sponsorom pisma z podziękowaniem za pomoc w organizacji konkursu.
Rozdanie nagród uświetnili swą obecnością goście : Burmistrz Rabki-Zdrój mgr Antoni Rapacz, Prezes „Rabkolandu” p. Eugeniusz Wiecha, mgr Marta Wójciak, p. Dyrektor Joanna Lelek, Dyrektor TL „Rabcio” mgr Zbigniew Wójciak.
Komisarz wystawy - mgr Katarzyna Mańko, organizator imprez w OPP Rabka-Zdrój.
Pomoc organizacyjna : p. Joanna Urbańska oraz mgr Maria Górnicka-Orzeł , mgr Bogumiła Syrek i mgr Jan Kolecki, nauczyciele OPP Rabka-Zdrój.
Wystawa będzie czynna do końca wakacji.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.
Otwarta codziennie od 8.00 do 16.00, w galerii ”Pod Aniołem”, ul. Parkowa 5.
WYSTAWA jest piękna, kolorowa, pełna dziecięcych fantazji".

 

LISTA LAUREATÓW  IX MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„RABKA – MIASTO DZIECI -  MIASTO MARZEŃ” -CZERWIEC 2006 r.

 

 

 

 

placówka

Imię i nazwisko uczestnika

wiek

nauczyciel

1.        

Ochronka Sióstr Serafitek w Nowym Targu

Nagrody:

Justynka Sajdak

Jasiu Mrożek

Wyróżnienia:

Mikołaj Leja

Jakub Kędzior

l. 6

l. 5

 

 

l. 6

l. 5

Naucz. Siostra Marcelina

 

 

2.        

Oddział Przedszkolny w Domu Parafialnym w Mszanie Dolnej

Nagrody:

Mateusz Klimek

Kinga Antosz

Wyróżnienia:

Marcin Starmach

Bartek Trepa

Justynka Pietrzak

Robert Węglarz

 

l. 6

l. 6

 

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

Naucz.  Jadwiga Zapała

3.        

Przedszkole Miejskie nr 2 w Nowym Targu

Nagrody:

Julia Mrugała

Bianka Studnicka

Asia Batkiewicz (2 nagr)

Klaudia Wierzba

Emilka Wątor

Karolina Pieprzak

Przemek Luberda

Ksenia Olcoń

Wyróżnienia:

Wiktoria Ostrowska

Ola Chowaniec

Michał Kaczmarczyk

Emilka Wątor

Angelika Bryja

Maciek Chlebek (2 wyr)

Zosia Bryniarska

Tomek Rusnak

Karolina Tułak

Paweł Przędzik

Daniel Windurski

 

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

l. 5

l. 6

l. 6

 

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

l. 5

l. 6

l. 6

l. 6

l. 6

Naucz.  Marta Nowak

4.        

Przedszkole nr 3 w Zakopanem

Nagrody:

Karolina Latasz

Rafał Przybylski

Krzyś Orzechowski

Wyróżnienia:

Alex Chyc

 

l. 5

l. 5

l. 6

 

l. 6

Naucz.  Ewa Drewniak, Ela Żeglin

5.        

Przedszkole Prywatne w Nowym Targu

Nagrody:

Katarzyna Pawluśkiewicz

Wyróżnienia:

Aleksandra Chełkowska

Michał Kuciński

 

l. 6

 

l. 6

l. 6

Naucz.  Jadwiga Nowobilska

 

6.        

Zespół Szkół Miejskich nr 2w  Mszanie Dolnej

Nagrody:

Zuzanna Banasiak

Joanna Syrek

Wyróżnienia:

Monika Gawronek

 

l. 7

l. 7

 

l. 7

Naucz.  Józefa Figura

 

7.        

Gimnazjum Specjalne w Zakopanem

Nagrody:

Sebastian Zięba

Wyróżnienia:

Piotr Walkosz

Bartłomiej Szczupalski

 

l. 14

 

l. 15

l. 13

Naucz.  Barbara Knapczyk

8.        

Gimnazjum Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrej

Nagroda:

Zofia Opiela

 

l. 16

Naucz.  Grażyna Marek

9.        

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie

Nagroda:

Gabrysia Dziedzic

Joanna Strug

Piotr Gęborski

Wyróżnienia:

Kamil Żak

Karolina Łopińska

 

l. 18

l. 20

l. 17

 

l. 19

l. 21

Naucz.  Jolanta Czarnecka

10.    

Gimnazjum  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie

Nagroda:

Olga Grabiec

Sebastian Ciołek

Wyróżnienia:

Mateusz Paździor

 

l. 16

l. 17

 

l. 17

Naucz.  Stanisław Apriasz

11.    

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu

Nagroda

Daniel Moniak

Wyróżnienie:

Konrad Jarosz

Magdalena Gruszka

 

l. 11

 

l. 17

l. 17

Naucz.  Barbara Jagiełowicz

Naucz. Magdalena Zastawnik

Naucz. Joanna Piotrowska Ancew

12.    

Ośrodek Wspierania Rodziny Ognisko Pracy Pozaszkolnej w  Andrychowie

Nagrody:

Aleksandra Dańczak

Justyna Jarczyk

Bartosz Zmiertka

Aleksandra Boba

Anna Kierpiec

Joanna Weźranowska

Szymon Goszczycki

Wyróżnienia:

Katarzyna Kuźma

Elżbieta Przeciszowska

Marcelina Migdałek

Ewelina Wojas

Maria Goszczycka

Anna Winogrodzka

Mateusz Chwirut

Marta Trojan

Jakub Zawada

Mateusz Boba

Natalia Koniarz

Dagmara Dusza

 

l. 6

l. 11

l. 11

l. 9

l. 10

l. 10

l. 10

 

l. 15

l. 16

l. 18

l.6

l. 11

l. 9

l. 10

l. 10

l. 10

l. 8

l. 10

l. 11

Naucz.  Sylwia Nowak

Naucz. Maria Wojewodzic

Naucz. Sylwia Nowak

13.    

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce - Zdroju

Nagrody:

Olaf Mlekodaj

Maciej Mlekodaj

Wyróżnienie

Marzena Palka

 

l. 10

l. 12

 

l. 12

Naucz. Małgorzata Tatoń

14.    

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Wielkiej

Nagrody:

Justyna Wnęk

Renata Plaszczak

Wyróżnienia:

Maria Maciura

Gabriela Indycka

Basia Janowiak

 

l. 12

l. 12

 

l. 10

l. 10

l. 10

Naucz.  Monika Tlałka

15.    

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

Nagroda:

Renata Mikłusiak

Wyróżnienie:

Adrian Pażucha

 

l. 11

 

l. 8

Naucz.  Monika Tlałka

16.    

Szkoła Podstawowa nr 10 w Nowym Targu

Nagroda:

Ola Ferenz

Wyróżnienie:

Monika Sulka

Ela Borzęcka

Aleksandra Ferenz

 

l. 10

 

l. 10

l. 12

l. 10

Naucz.  Dorota Kret

17.    

Publiczne Gimnazjum w Jabłonce

Wyróżnienie:

Dariusz Sączek

 

l. 14

Naucz. Iwona Palenik

18.    

Gimnazjum w Zubrzycy Górnej

Nagroda:

Katarzyna Kowalczyk

Karolina Ulman

Wyróżnienie:

Gabriela Misiniec

Aneta Brzegowy

 

Kl Ia

l. 13

 

 I kl

Kl II

Naucz.  Elżbieta Bartkowiak

19.    

Gimnazjum nr 2 w Zakopanem

Nagrody:

Jolanta Grzybowska

Agnieszka Brzóska

Wyróżnienia:

Monika Stępień

Danuta Lassak

Monika Mąka

 

l. 14

l. 13

 

l. 14

l. 15

l. 14

Naucz.  Maria Bartosz - Szala

20.    

Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej

Nagrody:

Joanna Wnęk

Adrian Symala

Marzena Wojtusiak

Wyróżnienia:

Anna Kobylska

Urszula Gombarczyk

Dominika Bandyk

 

l. 13

l. 13

l. 13

 

l. 14

l. 13

KlII

Naucz.  Monika Tlałka

21.    

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach

Nagrody:

Bartek Krynicki

Patrycja Kaszyk

Kamil Bugno

Katarzyna Czupik

Eliza Kuciakowska

Wyróżnienia:

Alicja Jurys

Monika Tarasek

Karolina Tenerowicz

Ewelina Nowak

Joanna Wiencko

 

l. 10

l. 9

l. 11

l. 12

l. 10

 

l. 6

l. 9

l. 12

l. 12

l. 12

Naucz.  Danuta Słyś - Tohl

Naucz.  Grzegorz Karpiński

 

22.    

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

Nagrody:

Monika Pabian

Anna Żubrowska

Magdalena Szczerbowska

Katarzyna Koźbiał

Wyróżnienia:

Patrycja Stelmach

Patrycja Meus

Sylwia Stelmach

Agnieszka Jaszczyk

 

l. 13

l. 16

 

l. 11

l. 9

 

l. 11

l. 11

l. 9

l. 12

Naucz.  Władysława Kapcińska

23.    

Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu

Nagroda:

Sylwia Kuros

Natalia Błagowiecka

Szymon Maśnica

Kinga Kaczmarczyk

Monika Brzyzek

Wyróżnienie:

Ola Chełkowska

Ola Skupień

Kasia Mrożek

Szymon Maśnica

Ewelina Waksmundzka

Klaudia Garbacz

Paulina Dul

 

l. 7

l. 7

l. 6

l. 5

l. 5

 

l. 6

l. 6

l. 11

l. 6

l. 9

l. 10

l. 12

Naucz.  Maria Mrożek

Naucz. Helena Krupa

24.    

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie

Nagroda:

Mateusz Mokrzycki

Natalia Kisiel

Wyróżnienie:

Sylwia Jarosz

 

l. 10

l. 8

 

l. 10

Naucz.  Urszula Nowaczek

25.    

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rabce - Zdroju

 

Nagrody

Weronika Kopytek (2 nag)

Zosia Okrasa

Weronika Bargieł

Dominik Kapiewicz

Angelika Wójciak

Paulina Gacek

Ania Skawiańczyk

Wyróżnienia:

Małgosia Gondek

Karolina Cieniawska

Konrad Miklasiński

Adriana Porada

Zosia Kordeczka

Przemek Worwa

Ania Wójciak

Joanna Moskal

Karolina Rychel

Aleksandra Strama

 

l. 7

l. 8

l. 7

l. 9

l. 10

l. 9

l. 10

 

l. 10

l. 9

l. 7

l. 10

l. 5

l. 9

l. 9,5

l. 8

l. 9

l. 9

Naucz.  Bogumiła Syrek

Naucz. Ewa Kisiel

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rabce – Zdroju – filia w Jabłonce

Nagrody:

Monika Palenik

Agnieszka Faron

Kornelia Szkodoń

Kasia Piwowarczyk

Wyróżnienie

Monika Jurczak

Anna Palenik

Maria Czesak

Anna Pilch

Gustaw Tlałka

 

l. 7

l. 11

l. 8

l. 9

 

l. 8

l. 13

l. 10

l. 11

l. 11

Naucz. Monika Tlałka

 

26.    

Przedszkole nr 2 w Rabce – Zdroju

Wyróżnienie

Ola Bocianowska

 

l. 4,7

Naucz. Maria Macioł

27.    

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Wielkiej

Wyróżnienie:

Dorota Stopiak

Gabriela Mondel

 

l. 10

l. 12

Naucz. Monika Tlałka

28.    

Szkoła Podstawowa w Jabłonce – Borach

Wyróżnienie:

Ewa Szperlak

Justyna Nowak

Anna Janowiak

 

l. 12

l. 12

l. 12

Naucz. Iwona Palenik

29.    

Szkoła Podstawowa w Kiczorach

Wyróżnienie:

Kasia Michalak,

Agnieszka Wilk – Juraszek

 

 

l. 11

Naucz. Monika Tlałka

30.    

Zespół Szkół w Podwilku

Wyróżnienia:

Agnieszka Cieluch

Aneta Cieluch

 

l. 11

l. 14

Naucz. Mikołaj Garbień

31.    

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu

Wyróżnienia:

Alicja Wójcik

Dawid Polakiewicz

 

l. 10

l. 7

Naucz. Renata Setlik

32.    

Zespół Szkół Zawodowych  Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Wyróżnienie:

Jadwiga Pudykiewicz

 

l. 15

Naucz. Elżbieta Wardzała - Sereś

33.    

Świetlica Socjoterapeutyczna przy komendzie ZHP w Miechowie

Wyróżnienie:

Paulina Łata

 

l. 13,5

Naucz. Krystyna Jasińska

34.    

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach

Wyróżnienie:

Izabela Mikołajek

 

l. 13

Naucz. Maria Wojewodzic

Foto-relacja (zdjęcia Jan Ciepliński):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I