I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
OPP Rabka Zdrój...

(15.04.2006) Mariola Burcan: "W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rabce-Zdroju podsumowano konkurs plastyczny pt. „Wielkanoc”. Rozdano 67 nagród młodym artystom kształcącym się w pracowniach: p. Ewy Kisiel, p. Bogumiły Syrek i p. Jana Koleckiego, nauczycieli plastyki w Ognisku.
Najliczniejszą grupę spośród laureatów stanowią wychowankowie Ogniska uczęszczający do szkół podstawowych nr 2, nr 3, nr 4 w Rabce-Zdroju. Zajęcia plastyczne cieszą się wielką popularnością. Do siedziby placówki, przy ul. Podhalańskiej dojeżdżają dzieci i młodzież nawet z odległych gmin powiatu nowotarskiego. Większość pracowni, także ze względu na skromną bazę lokalową placówki, znajduje się na terenie szkół, przedszkoli czy pracowni twórczych, tj. „bliżej dziecka”...
Wiele działań OPP dotyczy umacniania więzi z tradycją, przede wszystkim z tradycją, obyczajami, zwyczajami naszego regionu. Stąd na wystawie „Wielkanoc” można zobaczyć oprócz plastycznych, twórczych fantazji na temat, także tradycyjne pisanki czy piękne, dopracowane haftowane obrazki, serwety, itp. prace.
W Ognisku kładzie się duży nacisk na stworzenie dzieciom i młodzieży przyjaznego środowiska oraz otoczenia kulturowego zachęcającego do kształcenia i działania poprzez różne formy aktywnego, świadomego uczestnictwa. Konkursy plastyczne, wystawy, zajęcia plenerowe, konkursy i festiwale muzyczne, koncerty muzyczne, imprezy rekreacyjne, i inne są uzupełnieniem systematycznego kształcenia artystycznego. To także właściwa motywacja do świadomego rozwijania talentów przez młodych ludzi, do aktywnego, twórczego spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy na wystawę do siedziby OPP , ul. Podhalańska 6, także po Świętach. Organizatorem konkursu jest p. Natalia Paś – nauczyciel d/s imprez w OPP-Rabka".

Życzę wszystkim czytelnikom Wesołych Świąt.
Mariola Burcan-Kawaler Orderu Uśmiechu.

Foto-relacja (zdjęcia Mariola Burcan):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I