I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
W Rabce Zdroju...

(07.01.2008) MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rabce-Zdroju ogłaszają XVI Konkurs Poetycki SERDUSZKOWY WIERSZ.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I - dzieci i młodzież do lat 15
II - młodzież / powyżej 15 lat / i dorośli

Prace /maksymalnie 3 wiersze w maszynopisie/ opatrzone godłem należy składać w biurze MOK ul. Parkowa 5 lub w Miejskiej Bibliotece ul. Orkana 47 do dnia 31 stycznia 2008 Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. Rozstrzygniecie konkursu w dniu Świętego Walentego - 14 lutego 2008 r. o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Orkana 47.

* * *

XXII KONKURS RECYTATORSKI im. Antoniny Zachary-Wnękowej Rabka-Zdrój, 13.02.2008 r.

R E G U L A M I N
1. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju
2. CEL KONKURSU:
- uczczenie pamięci wybitnej poetki
- popularyzacja twórczości poetów Podhala
- zainteresowanie uczniów kulturą słowa
- praktyczne doskonalenie języka polskiego,
- umiejętność samodzielnych wyborów i interpretacji
3. WARUNKI UDZIAŁU :
- przygotowanie dwóch utworów autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej
- złożenie karty uczestnictwa w biurze MOK ul. Parkowa 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2008 r.
- uczestnicy prezentujący utwory gwarowe, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym
4. KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH :
I – uczniowie szkół podstawowych
II – uczniowie gimnazjum

* każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników /sugerujemy przeprowadzenie eliminacji szkolnych/.
5. JURY powołane przez organizatorów dokona oceny wg. następujących kryteriów :
- dobór repertuaru
- interpretacja – kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
6. NAGRODY:
- w każdej kategorii od I do III miejsca oraz wyróżnienia
- nagroda specjalna Przewodniczącej Rady Miasta Rabka-Zdrój
- nagroda specjalna Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój
- każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
7. Konkurs odbędzie się w dniu 13.02.2008 r. o godz. 9.00 w sali Kina „Śnieżka” w Rabce-Zdroju ul. Nowy Świat 8

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I