I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
XXXI KARPACKI FESTIWAL Dziecięcych Zespołów Regionalnych

(19.06.2007) XXXI KARPACKI FESTIWAL Dziecięcych Zespołów Regionalnych Rabka-Zdrój 16-17 czerwca 2007 r. pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kuczaj piotr.kuczaj@neostrada.pl):

Sobota... (więcej...)

 

 

 

Niedziela... (więcej...)

 

 

 

Piotr Kuczaj: "Karpacki Festiwal odbywa się w cyklu corocznym w Rabce-Zdroju, uzdrowisku znanym zapewne wielu dzieciom w Polsce z racji doskonałych i dla nich odpowiednich warunków klimatycznych i ze specjalistycznego dziecięcego lecznictwa. Poprzedziły go - od 1972 - przeglądy młodzieżowych i dziecięcych zespołów regionalnych ogólnopolskich - jak pisze w ulotce festiwalowej (1984) ówczesny działacz kultury i dziennikarz K. Strachanowski. A myśl, że będzie on miejscem prezentacji dzieci gór zrodziła się wśród organizatorów w 1974 r. Festiwal jako przegląd stał się w swoich zamierzeniach niejako " młodszym bratem", odbywającego się w czasie Jesieni Tatrzańskiej, w Zakopanem , Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zasady i cele regulaminowe Festiwalu stawiają przed kierownictwem zespołów trudne zadania program pokazu winien być zaprezentowany w formie auntentycznej - tradycyjnej, uwzględniającej oryginalne cechy swojego regionu, a szczególnie dziecięcego regionu , treść pokazu może być widowiskiem odtwarzającym dawną obrzędowość, zgodną z wiekiem dzieci, może by ukazaniem codziennego "żywobycia" dziecka, które pomaga dorosłym, ale i bawi się na kamieńcu czy pastwisku i równocześnie bardzo pragnie przejąć rodzinne muzykowanie - śpiew i taniec. Wykonanie i reżyseria programu winna być utrzymana w konwencji teatralnej, a zachowanie dziecka teatralne i spontaniczne.
Dziś, przy tak nachalnym wpływie wielu "nowinek artystycznych" obcych kulturowo, młode pokolenie często jedynie poprzez sceniczne prezentacje folkloru poznaje swoje korzenie. Jakaż więc odpowiedzialność ciąży na organizatorach i kierownictwie zespołów, aby przyjęty przez nich kierunek działań i propagowanie kultury ludowej były zgodne z prawdą o rodzinnej tradycji.
Na XXXI Karpackim Festiwalu Dzieci zaprezentowały się Zespoły Regionalne :
- "Mystkowianie" - Mystków
- "Mały Haśnik" - Żabnica
- Grupa Regionalna Michalczowa
- "Mali Witowianie" - Witów
- "Mali Jastrzębianie" - Jastrzębia
- Dzieciecy Zespół Regionalny - Frydman
- "Tatry" - Ratułów
- "Mali Grojcowianie" - Wieprz
- "Mali Iwkowianie" - Iwkowa
- "Mali Hamernicy" - Kraków
- "Piątkowioki" - Piątkowa
- "Pyzowianie" - Pyzówka

Goście Fesiwalu :
- "Mali Toniecnicy" i "Zielony Jawor" - Krempachy
- Kapela Dziecięca "Mała Ziemia Suska" - Sucha Beskidzka
- Dziecięcy Zespół Regionalny "Robcusie" - Rabka-Zdrój
- Dziecięcy Zespół Regionalny "Majeranki" - Rabka-Zdrój
- Młodzieżowy Zespół Regionalny im.J.Janoty - Rabka-Zdrój
Andrzej Siekierka - dyktator mody góralskiej na Podhalu

Wielka to radość i wielka wdzięczność dla wszystkich inicjatorów i kontynuatorów oraz tych, którzy wspomagają Festiwal. Drogie Dzieci - dzięki Organizatorom, dzięki Waszemu Kierownictwu, a przede wszystkim dzięki Wam Dziecięcy Karpacki Festiwal stał się ważnym i pięknym świętem i uczy nas szacunku dla spuścizny ojców".
 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXXI Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 16 – 17 czerwca 2007 r. w Rabce Zdroju

Komisja składzie:
Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog
Janina Kalicińska – etnochoreograf
Urszula Janicka –Krzywda – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf /MCK „Sokół” w Nowym Sączu/

Oceniła 12 zespołów polskich z następujących regionów i miejscowości:

• z Podhala: MALI WITOWIANIE z Witowa
TATRY z Ratułowa
MALI HAMERNICY z Krakowa
PYZOWIANIE z Pyzówki
• Ze Spisza: Dziecięcy Zespół Regionalny z FRYDMANA

• z Beskidu Żywieckiego: MAŁY HAŚNIK z Żabnicy
MALI GROJCOWIANIE z Wieprza

• z Pogórza: MALI JASTRZĘBIANIE z Jastrzębi

• z reg. Lachów Sądeckich: Grupa Regionalna z Michalczowej
PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
MYSTKOWIANIE z Mystkowa
• z pogranicza
lachowsko-krakowskiego: MALI IWKOWIANIE z Iwkowej
Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła najbardziej wartościowe elementy prezentujące tradycyjny strój, muzykę, śpiew i taniec oraz obyczajowość. Wszystkie zespoły otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów, (których fundatorem jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu) oraz nagród pieniężnych w wysokości po 2 000 zł każda, (których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie)
Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:
MYSTKOWIANIE z Mystkowa – za ciekawy układ scenariusza, jego właściwą realizację i bardzo dobry śpiew.

MAŁY HAŚNIK z Żabnicy – za wprowadzenie do programu elementów obrzędowości kolędniczej, ciekawy dobór kolęd oraz towarzyszące dzieciecym zabawom oryginalne wyliczanki.

GRUPA REGIONALNA z Michalczowej – za przypomnienie dawnego obyczaju żniwiarskiego i autentyczne zabawy chłopców.

MALI WITOWIANIE z Witowa – za sceniczną prezentację poracki, z wyrazistym oddaniem atmosfery tradycyjnej izby oraz bardzo dobry śpiew.

MALI JASTRZĘBIANIE z Jastrzębi – za ciekawą prezentację kontaktów międzypokoleniowych przy pracy i zabawie oraz roztańczenie dzieci.

DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY z Frydmana – za prezentacje różnorodnych strojów dziecięcych i sprawnie wykonanych tańców z Zamagurza Spiskiego.

TATRY z Ratułowa – za plastyczne ukazanie i oddanie atmosfery polany, dzieciece zabawy oraz dobry śpiew i taniec.

MALI GROJCOWIANIE z Wieprza – za ciekawy, nie banalny pomysł dziecięcej zabawy w muzykę oraz bardzo dobre i ładne stroje.

MALI IWKOWIANIE z Iwkowej – za ciekawe stroje i repertuar uwidaczniający pograniczny charakter grupy.

MALI HAMERNICY z Krakowa – za pokaz swobodnej i różnorodnej zabawy, tańców i śpiewu dzieci na majowej łące.

PIĄTKOWIOKI z Piątkowej – za ładny śpiew i sprawnie wykonane tańce oraz za stroje dobrze zaprezentowane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

PYZOWIANIE z Pyzówki – za bardzo dobrą technikę tańca wykonaną w sposób dynamiczny i ekspresyjny oraz próbę włączenia zabaw do programu zespołu.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Posła RP pana Andrzeja Gut-Mostowego otrzymuje najmłodszy uczestnik festiwalu Wojciech Stosel z Dziecięcego Zespołu MALI WITOWIANIE z Witowa.

Komisja z przyjemnością stwierdza, że grupy występujące w tym roku wykazały pełne zrozumienie dla formy preferowanej przez Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, akcentując miejsce dziecka w rodzinie i w społeczności wiejskiej. Tematy programów oparte były o obrzędowość, zwyczaje, codzienną pracę i obyczajowość dziecięcą. Ukazano tańce swojego regionu właściwie dobrane do wieku małych tonecników. Wszystko to złożyło się na dobry poziom wykonawczy w realizacji programów. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty instruktorów. Komisja ma nadzieję, że przyczynią się one do stałego podnoszenia poziomu artystyczno – merytorycznego.

Komisja dziękuje Organizatorom:
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią dyrektor Joanną Lelek, Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu z Panią w-ce dyrektor Małgorzatą Kalarus za gorące serce okazane w przygotowanie tego Festiwalu i sprawne przeprowadzenie imprezy.
Za stworzenie miłej atmosfery przy prezentacjach festiwalowych dziękujemy konferansjerce Dorocie Majerczyk oraz jej córce Katarzynie Majerczyk.

Dziękujemy również wszystkim Partnerom i Sponsorom Festiwalu:

1. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2. Samorządowi Województwa Małopolskiego,
3. Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,
4. Zakładowi „Piwniczanka” w Piwnicznej Zdroju,
5. Posłowi RP panu Andrzejowi Gut-Mostowemu.

Patronat medialny nad Festiwalem pełnili:
TVP 3 Kraków, Dziennik Polski, portale internetowe miasta Rabka-Zdrój i MCK „Sokół” w Nowym Sączu oraz portal Dobre Miejsce.
Festiwal przebiegał pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Artystyczna
Aleksandra Szurmiak – Bogucka
Janina Kalicińska
Urszula Janicka – Krzywda
Benedykt Kafel

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I