I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Festiwal już za górami

(17.06.2008) Henryk Urbanowski: "537 dzieci z górskich rejonów Małopolski wzięło udział w 32. Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w Rabce 14 i 15 czerwca. Do konkursu zgłosiło się 19 zespołów przesyłając na DVD zapis swych programów. Miały one prezentować dziecięce zabawy osadzone w ludowej tradycji regionu. Siedmiu zespołów jury nie zaakceptowało, szczegółowo uzasadniając dlaczego.
Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, wszystkie dopuszczone zespoły otrzymały równorzędne wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości 2 tys. zł. Równie cenne były uwagi, jakie członkowie jury – najwyższej w Polsce klasy fachowcy – przekazali instruktorom na naradzie podsumowującej festiwal i w oficjalnym protokole, który publikujemy poniżej. Rabczan najbardziej interesowała rywalizacja obu miejscowych zespołów – „Robcusi” i „Majeranków”. Pierwszy zespół przedstawił zabawę po powrocie z majówki, drugi zabawę po powrocie z odpustu w Ponicach. I w jednym i w drugim występie były wzruszające widownie momenty.
Niestety, tylko pierwszego dnia festiwalu uczestnikom dopisywała słoneczna pogoda. Drugiego dnia siąpił deszcz. Całość bardzo sprawnie prowadziła Dorota Majerczyk, dzieląc się swym ciepłem ze wszystkimi występującymi w amfiteatrze dzieciakami. Pochwaliła się również swym najmłodszym dzieckiem, trzymiesięcznym Frankiem, który podczas występu „Majeranków” debiutował na estradzie. Ale zdaje się, że tego nie zauważył, bo smacznie sobie spał w kołysce pilnowany przez starszą siostrę.
Poza konkursem pierwszego dnia wystąpił dziecięcy zespół Drenok ze Słowacji oraz Serdocki z Podszkla i Krzesani ze Spytkowic a drugiego znakomity zespół „Dolina dwóch jezior” z Katowic w repertuarze tańców irlandzkich oraz podhalański „Rzoz” Bartka Koszarka z koncertem poetyckich piosenek poetów góralskich, muzycznie oscylujący między klimatami „Zakopowera”, Andrzeja Sikorowskiego, a nawet niekiedy Marka Grechuty i „Anawa”. Krakowiacy i górale, dwa w jednym."

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXXII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 14 – 15 czerwca 2008 r. w Rabce Zdroju

komisja składzie:
Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog
Janina Kalicińska – etnochoreograf
Urszula Janicka –Krzywda – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf /MCK „Sokół” w Nowym Sączu/
Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła najbardziej wartościowe elementy prezentowanych programów. Wszystkie zespoły otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów, (których fundatorem jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu) oraz nagród pieniężnych w wysokości po 2 000 zł każda, (których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie)
Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:
MALI ŚWARNI z Nowego Targu – za ciekawe przeprowadzenie oryginalnego tematu i roztańczenie bardzo dużej gromady malutkich dzieci.
PIECUSZKI z Nawojowej – za konsekwentne i logiczne przeprowadzenie programu dostosowanego do wieku dzieci, taniec, pomysłowy scenariusz i piękne zróżnicowane stroje.
MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej – za autentyczne zachowanie dzieci na polanie, piękny śpiew dziewcząt i ich ciekawie zróżnicowane stroje.
GRONICKI z Kamienicy – za obranie właściwego kierunku pracy z dziećmi, dziecięce zabawy oraz zróżnicowane stroje małych dziewczynek.
PNIOKI z Sadku-Kostrzy – za ciekawe rozwiązania taneczne dostosowane do wieku dzieci i wykorzystanie autentycznych elementów starego stroju (gorsety).
MAŁA ZIEMIA SUSKA z Suchej Beskidzkiej – za oddanie atmosfery tradycyjnego jagodobrania, spontaniczne, ciekawe zabawy oraz starannie wykonane różnorodne stroje.
ROBCUSIE z Rabki – za oddanie atmosfery nabożeństwa majowego z pięknym śpiewem oraz spontaniczne zabawy i taniec małych chłopców.
MYSTKOWIANIE z Mystkowa – za ciekawe, poprawne i żywiołowo wykonane tańce i zabawy w czasie zielonych świąt.
ZBÓJNIK ze Skawicy – za zgodną z tradycją inscenizację muzykowania dziecięcego, sprawnie wykonane tańce oraz bardzo dobrą grę młodych chłopców na heligonkach.
MAŁA KOWALNIA ze Stróż – za wydobycie dziecięcych zachowań pod nieobecność rodziców, sugestywną scenografię i ładne stroje.
MALI JASTRZĘBIANIE z Jastrzębi – za ukazanie międzypokoleniowych, obyczajowych relacji i atmosfery autentycznych, dziecięcych zabaw.
MAJERANKI z Rabki – za bogatą i piękną scenografię, oddanie obyczajowej atmosfery, autentyczną muzykę i piękny podhalański śpiew.
Pragniemy podkreślić , że poziom tegorocznego Karpackiego Festiwalu stał na wysokim poziomie. Prezentowane programy ujawniły całe bogactwo możliwości zaprezentowania scenek obyczajowych i rzeczywistości kulturowych związanych z życiem dzieci na wsi. Cieszy fakt, że rozmowy konsultacyjne podczas spotkań instruktorów z Komisją Artystyczną inspirują do wyszukiwania odpowiedniej tematyki programów i ukazania naturalnej osobowości dziecka.
Komisja dziękuje Organizatorom:
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią dyrektor Joanną Lelek, Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu z Panem dyrektorem Antonim Malczakiem i Panią w-ce dyrektor Małgorzatą Kalarus za gorące serce okazane w przygotowanie tego Festiwalu i sprawne przeprowadzenie imprezy.
Szczere podziękowania kierujemy w stronę pani Doroty Majerczyk – konferansjerki Festiwalu, której zapowiedzi stwarzały niepowtarzalną i miłą atmosferę w czasie prezentacji zespołów.

Dziękujemy również Partnerom Festiwalu i fundatorom nagród:
1. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2. Samorządowi Województwa Małopolskiego,

Patronat medialny nad Festiwalem pełnili:
TVP Kraków, „Dziennik Polski”, „Promyczek Dobra”, Radio Alex, portale internetowe: www.watra.pl, www.podhale24.pl, www.dobremiejsce.pl, www.rabka.pl
Festiwal przebiegał pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Komisja Artystyczna
Aleksandra Szurmiak – Bogucka
Janina Kalicińska
Urszula Janicka – Krzywda
Benedykt Kafel

Foto-relacja (zdjęcia Karol Pałka i Piotr Kuczaj):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I