I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
XXXIII KARPACKI FESTIWAL
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

(14.06.2009) MIASTO DZIECI ŚWIATA. XXXIII KARPACKI FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH.

 

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
XXXIII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych,
który odbył się w dniach 13 – 14 czerwca 2009 r. w Rabce Zdroju

Komisja składzie:
Aleksandra Szurmiak–Bogucka – etnomuzykolog
Janina Kalicińska – etnochoreograf
Urszula Janicka –Krzywda – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf /MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu/

Oceniła 12 zespołów polskich z następujących regionów i miejscowości:
* z Podhala:
MAŁE HARNASIE z Suchego
ZORNICA z Zakopanego
KRZESANI ze Spytkowic
ROBCUSIE z Rabki-Zdroju
MAŁE REGLE z Poronina
* z regionu górali żywieckich: MAŁY HAŚNIK z Żabnicy
* z regionu Lachów sądeckich:
PIECUSZKI z Nawojowej
DOLINA SŁOMKI ze Stronia
* z regionu górali spiskich: HONAJ z Dursztyna
* z Pogórza: MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
* z reg. górali łącko-kamienickich: ZASADNIOKI z Zasadnego
* z regionu Krakowiaków Zach. MALI SIEDLECANIE z Siedlca

Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła najbardziej wartościowe elementy prezentujące tradycyjny strój, muzykę, śpiew i taniec oraz obyczajowość. Wszystkie zespoły otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów, (których fundatorem jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu), nagród pieniężnych w wysokości po 1 200 zł każda oraz słodyczy (których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie). Zespoły wymieniane są w kolejności występowania:

PIECUSZKI z Nawojowej (powiat nowosądecki) – za spójnie i logicznie przeprowadzony program oraz za swobodne i naturalne zachowanie się dzieci

MAŁE HARNASIE z Suchego (powiat tatrzański) – za próbę tradycyjnego niecenia ognia, zabawy chłopców oraz za ładne i zróżnicowane uczesania dziewcząt
DOLINA SŁOMKI ze Stronia (powiat limanowski) – za bardzo dobre, tradycyjne, codzienne stroje dzieci i zabawy

ZORNICA z Zakopanego (powiat tatrzański) – za próbę ukazania wiosennej tematyki obrzędowej oraz charakterystyczną, zgodną z tradycją grę prymistki

KRZESANI ze Spytkowic (powiat nowotarski) – za rodzajową scenkę kłótni i chłopięce zabawy zręcznościowe

MALI SIEDLECANIE z Siedlca (powiat bocheński) – za bardzo dobrą sceniczną prezentację tradycyjnych tańców Krakowiaków Wschodnich i ładne zróżnicowanie strojów

ROBCUSIE z Rabki-Zdroju (powiat nowotarski) – za wielogłosowy śpiew starszych dziewcząt oraz próbę prezentacji dziecięcych zabaw w izbie

MAŁY HAŚNIK z Żabnicy (powiat żywiecki) – za piękne, zróżnicowane stroje, naturalność zabaw i bardzo dobre sceniczne rozwiązania tradycyjnych tańców.

HONAJ z Dursztyna (powiat nowotarski) – za prezentacje przekomarzań dziecięcych oraz wykorzystanie spiskich melodii

MAŁE REGLE z Poronina (powiat tatrzański) – za oddanie atmosfery dnia codziennych zajęć dziecięcych poprzez pokaz tradycyjnych zachowań obyczajowych

MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej (powiat nowosądecki) – za ciekawy pomysł programu zróżnicowane stroje i roztańczenie dzieci.

ZASADNIOKI z Zasadnego (powiat limanowski) – za atmosferę żywiołowej zabawy, przekaz kulturowy tańców oraz różnorodnych dziecięcych strojów.

Komisja z radością stwierdza, że występujące na Festiwalu zespoły zaprezentowały różne grupy etnograficzne. Poziom występów był zróżnicowany, szczególnie pod względem wykonawczym. Komisja stwierdza, że festiwalowe prezentacje są jedyną forma przekazu tradycji młodemu pokoleniu.

Komisja dziękuje Organizatorom:
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rabce-Zdroju z Panią dyrektor Joanną Lelek, Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu z Panią wicedyrektor Małgorzatą Kalarus za serce okazane wszystkim uczestnikom festiwalu, a zwłaszcza tym najmłodszym oraz za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy.
Za miłe słowa i jak zawsze ciepłą atmosferę podczas przeglądu dziękujemy konferansjerkom Dorocie i Katarzynie Majerczyk.

Dziękujemy również Partnerom Festiwalu:
1. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2. Samorządowi Województwa Małopolskiego,
3. Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu,

Patronat medialny nad Festiwalem pełnili:
TVP Kraków, Dziennik Polski, Radio VOX FM oraz portale internetowe miasta Rabka-Zdrój i Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Festiwal przebiegał pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
Komisja Artystyczna

Foto-relacja (zdjęcia Jan Ciepliński jjcieplinski@neostrada.pl):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I