I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Jubileuszu powstania ruchu harcerskiego „Nieprzetarty szlak”

(18.06.2008) Hm Jacek Władysław Niziołek - Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca Rabka Zdrój: "W Dnia 18 czerwca br. w kościele parafialnym Św.. Marii Magdaleny w Rabce uroczystą mszę św. w zastępstwie ks. kapelana Hufca rabczańskiego ks. Dra Pawła Dużniaka odprawił w asyście 3 księży – ks. Zbigniew Pluta. W uroczystości wzięło udział 17 pocztów sztandarowych z wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum i liceów terenu Rabki i gminy, a także ze Specjalnego Ośrodka wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w Nowym Targu oraz szczepu harcerskiego z Bańskiej Niżnej.
Oprócz licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyli zaproszone :
* Rodziny i dzieci zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
* Opiekunowie i dzieci z 5 Rodzin zastępczych
* Mąż i rodzina twórczyni Nieprzetartego szlaku /zmarłej przed 4 laty Marii Łyczko/
* Hm Zofia Sułek / 93 lata życia /, która była uczestniczką I Kursu w 1958 roku.
* Hm Danuta Bobek najbliższa współpracowniczka hm Marii Łyczko
* Władze lokalne i powiatowe, dyrekcje i nauczyciele szkół rabczańskich miasta i gminy
Liturgia mszy św. z obrzędowością harcerska podkreślała charakter i doniosłość uroczystości. Kielich do ołtarza ofiarnego przekazywała najstarsza z instruktorek rabczańkich - była komendantka szczepu "Gorczańskie smreki„ przy Zespole Szkół Specjalnych w GORG w Rabce – hm Helena Cierplińska. To wspaniały pedagog, kobieta wnosząca zawsze do swojego otoczenia pracy i życia harcerskiego dużo ciepła, spokoju i radości. Dziś cieszyła się, że spotkała ją taka radość, iż mimo, że schorowana i może poruszać się tylko przy pomocy wózka inwalidzkiego, może być jeszcze pomocna i to w takiej szczególnej chwili.
Podczas modlitwy wiernych odbył się obrzęd - apel zmarłych 15 instruktorów ZHP hufca Rabka Zdrój i zapłonęło 15 zniczy – świec na wykonanej przez harcerzy stylowej dekoracji z korzeni i gałęzi brzozowych.
A dla kogo i po co ten jubileusz ? - dla społeczności naszych środowisk, by z całą stanowczością budzić w nich świadomość, że: 
* wychowanie dzieci i młodzieży wymagających szczególnej pomocy jest obowiązkiem moralnym społeczeństwa. A do wypełnienia tego obowiązku w szczególny sposób włączył się Związek Harcerstwa Polskiego w 1958 roku inaugurując tę pracę pod nazwą „Nieprzetarty szlak”. I to stało się tu w Rabce – mieście zw. miastem dzieci świata.
* wychowanie dzieci specjalnej troski wsparte metodą harcerską w sposób szczególny przyczyniło się do zdynamizowania procesu ich rewalidacji a nawet resocjalizacji
* dla wszystkich, którzy podjęli się stworzenia tego specyficznego systemu i w jego realizacji uczestniczyli, mogli cieszyć się, że poświęconych tysiące godzin dla drugiego, małego, oczekującego naszej pomocy człowieka było spełnieniem ważnej roli społecznej i świadomość ta stała się źródłem nowych sił witalnych
* wreszcie, by ukazać, że harcerstwa – tej największej i wspaniałej szkoły formowania charakterów dzieci i młodzieży nie zastąpi Internet, który jedynie może być wsparciem dla szybszego wypełniania zadań harcerskich. ”Nieprzetarty szlak" to jedna z najpiękniejszych kart historii ZHP.
Uroczystość ta odbyła się w wielkiej powadze jak również w atmosferze radości w tej drugiej części – koncertu piosenek przygotowanego przez zespół „Triola” prowadzonym przez Mariolę i Piotra Burcana, jak również drużynę harcerską dzieci ze Szkoły specjalnej dla dzieci niewidomych.
Świątynia ta – jak stwierdzili uczestnicy UROCZYSTOŚCI jeszcze nigdy nie była miejscem takich obrzędów religijno – harcerskich w atmosferze szacunku dla tego miejsca i atmosfery bardzo radosnej, bo rozśpiewanych harcerzy. Melodie i treść słów śpiewanych piosenek rzeczywiście stały się – jak stwierdził prowadzący koncert bramą do ogrodu miłych wspomnień dni wielkich i znaczących w ich życiu harcerskim."

 

Foto-relacja (zdjęcia Jan Ciepliński jjcieplinski@neostrada.pl):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I