I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
II Gminny Przegląd Teatru Regionalnego Małych Form „Na nasyj dziedzinie”

(08.06.2007) Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej prace uczniów w konkursie malarstwa na szkle „Na nasyj dziedzinie". Po zapoznaniu się z pracami uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec komisja w Składzie:
Bukowski Stanisław - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu
Gocał Krzysztof - plastyk artysta
Garbaruk Przemysław – plastyk artysta
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii klas I – III
I miejsce – Natalia Kułach – SP Ratułów
II miejsce – Gabriela Guńka – SPSK Stare Bystre
III miejsce – Paulina Parzygnat – SP Ratułów
Wyróżnienie – Małgorzata Guńka – SPSK Stare Bystre
Wyróżnienie – Weronika Gal – SP Odrowąż

W kategorii klas IV – VI
I miejsce – Bogda Babicz – SP Odrowąż
II miejsce – Joanna Pawikowska – SP Odrowąż
III miejsce – Dominik Głodowski – SP Ratułów
Wyróżnienie – Alicja Łabuda – SP Czarny Dunajec
Wyróżnienie – Adrian Jarosz – SP Czerwienne Nr 1

W kategorii klas Gimnazjalnych
I miejsce – Łucja Kiernia – Gim. Zakopane
II miejsce – Stanisława Kuczek – Gim. SPSK Stare Bystre
III miejsce – Marta Ligas - Gim. SPSK Stare Bystre
Komisja dziękuje wszystkim „młodym artystom" i ich opiekunom za duży wkład w twórczość plastyczną. Na tym protokół zakończono.

PROTOKÓŁ z II Gminnego Przeglądu Teatru Regionalnego Małych Form „Na nasyj dziedzinie”

Komisja w składzie:
Maria Garbaruk – Przewodnicząca
Iwona Kosakowska – Członek
Mateusz Papież - Członek

po obejrzeniu 6 teatrów regionalnych postanowiła przyznać:
I miejsce Zespołowi „Tatry’ z Ratułowa (nagroda w wysokości 500 zł)
II miejsce Zespołowi „Serdocki” z Podszkla (nagroda w wysokości 400 zł)
III miejsca: Zespołowi „Honielnik” z Czerwiennego (nagroda w wysokości 300 zł)

Wyróżnienie otrzymał zespół „Żeleźnica” z Pieniążkowic, zespół „Gospodorze” z Piekielnika oraz „Mali Wróblowianie” z Wróblówki (każda nagroda w wysokości 100 zł)

Nagroda za 1 miejsce ufundowana przez Posła na Sejm Andrzeja Guta Mostowego, pozostałe nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu.

Komisja artystyczna podkreśla wysoki poziom przeglądu teatralnego „Na nasyj dziedzinie”. Dziękuje wszystkim instruktorom i wychowawcom za duży wkład pracy i zaangażowanie. Chcemy podkreślić, że teatr obrzędu jest jedną z najlepszych form przekazywania młodemu pokoleniu starych zwyczajów i obrzędów, które powoli zanikają.
Dziękujemy Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania za pomoc w organizacji imprezy oraz Posłowi na Sejm Andrzejowi Gut Mostowemu za ufundowanie pierwszej nagrody w teatrach. Dziękujemy również organizatorom: Szkole Podstawowej w Ratułowie, Centrum Kultury i promocji w Czarnym Dunajcu, Gminnej Komisji Profilaktyki oraz Związkowi Podhalan Oddział w Ratułowie za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie imprezy i życzymy wszystkiego dobrego w organizacji podobnych imprez. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w gościnnym Ratułowie w gazdówce „Dominówka” w jeszcze szerszym gronie. Bóg Wam zapłać.

Foto-relacja (zdjęcia Stanisław Bukowski - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I