I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
MYŚLENICE - ESTAKADA GOTOWA

(24.09.2008) Magdalena Chacaga - GDDKiA Oddział w Krakowie: "W sobotę 20 września została udostępniona kierowcom estakada w Myślenicach w ciągu drogi krajowej nr 7. Zastępcza organizacja ruchu będzie polegała na dopuszczeniu do ruchu prawej jezdni estakady (patrząc od Krakowa) dla obydwóch kierunków. Zmiana organizacji ruchu na "zakopiance" w Myślenicach nastąpi w terminie - zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.
Przebudowa skrzyżowania w Myślenicach na dwupoziomowe jest częścią inwestycji polegającej na modernizacji odcinka "zakopianki" pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Zakres robót obejmuje wzmocnienie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś na odcinku o dł. 29,95 km, zabezpieczenie aktywnych osuwisk w ciągu DK-7 (w Libertowie, w Mogilanach oraz w Gaju i Myślenicach), remont i wymianę elementów odwodnienia, przebudowę dróg dojazdowych, zjazdów, chodników i zatok autobusowych. Zadanie obejmuje ponadto przebudowę mostów: na potoku Bysinka i na potoku Włosańka, przebudowę wiaduktów: nad ul. Kazimierza Wielkiego oraz nad ul. Piłsudskiego, a także przebudowę 44 przepustów drogowych. W ramach inwestycji planowana jest budowa mostu nad potokiem Włosańka i Bysinka wraz z remontem istniejącej drogi, budowa estakady nad ulicą Słowackiego i pot. Bysinka (skrzyżowanie dwupoziomowe z drogą wojewódzką) wraz z remontem istniejącej drogi w Myślenicach oraz budowa ekranów akustycznych.
Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. "Kamieniem milowym" inwestycji było zakończenie budowy estakady, które zaplanowano na koniec września br. Całość prac zostanie ukończona do września 2009 roku. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt inwestycji to ponad 250 mln zł."


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I