I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
I NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ
W Krainie Nadziei
Kazimierz Dolny – Janowiec
2-5 lipca 2009 r.

Ks. Piotr Kawałko - Dyrektor Wydawnictwa „Gaudium": "Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Janowcu, Kazimierski Ośrodek Kultury, Urząd Gminy Janowiec oraz Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM organizują I Nadwiślańskie Spotkania z Poezją. Odbędą się one w dniach 2-5 lipca 2009 r. na Zamku w Janowcu nad Wisłą oraz w kościele parafialnym w Kazimierzu Dolnym.
Nadwiślańskie Spotkania z Poezją mają na celu prezentację poezji, promocję jej twórców oraz integrację środowiska kultury i sztuki z całej Polski. W pierwszej ich części (konkursowej) zaprezentują się młodzi poeci (dwie kategorie wiekowe: młodzież szkół średnich i wyższych) dopuszczeni przez Komisję Artystyczną. W drugiej części (pozakonkursowej) wystąpią zaproszeni goście – znani poeci, aktorzy, pisarze, artyści, których twórczość jest w naszej ocenie przekazem wartości humanistycznych, chrześcijańskich i estetycznych.
Swoją obecność na I Nadwiślańskich Spotkaniach z Poezją potwierdzili m.in.: Stare Dobre Małżeństwo, Wolna Grupa Bukowina, Lubelska Federacja Bardów, Hanka Chowaniec-Rybka i zespół, Marcin Styczeń, Robert Grudzień, Anna Seniuk, poeci Adam Ziemianin i Ernest Bryll oraz Krzysztof Zanussi i Leszek Mądzik.
W ramach Spotkań przewidziane są prezentacje nowych tomików wierszy, spotkania z autorami, wystawy plenerowe oraz dyskusje panelowe na temat obecności poezji w życiu współczesnego człowieka. Miłośnicy poezji będą mogli poznać najnowszą ofertę publikacji poetyckich z całej Polski. Zostanie ona zaprezentowana na kiermaszu książki poetyckiej. Chcemy także, aby klimat Spotkań był obecny we wszystkich ośrodkach kultury na Lubelszczyźnie, a także w lubelskich i radomskich parafiach. Mamy nadzieję, iż to wydarzenie zainteresuje szczególnie turystów tak licznie odwiedzających te miejsca i stanie się przekaźnikiem prawdy o ważnej roli Kościoła i potrzebie obecności wartości wyższych w życiu każdego człowieka."

W Krainie Nadziei - program:Patronat honorowy
JE Ks. Abp Józef Życiński Metropolita Lubelski
JE Ks. Bp Zygmunt Zimowski Biskup Radomski
Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty

Zapraszamy do udziału w części konkursowej

Nadwiślańskie Spotkania z Poezją obejmują część konkursową i imprezy towarzyszące. Ich głównym celem jest prezentacja poezji, promocja jej twórców oraz integracja środowiska kultury i sztuki z całej Polski. W części konkursowej mogą brać udział młodzi poeci w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół średnich i studenci wyższych uczelni. Chcemy promować twórczość autorską. Oczekujemy, że wybrane wiersze będą prezentować szeroko pojęte wartości chrześcijańskie, humanistyczne i artystyczne. Dla najlepszych młodych poetów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz możliwość wystąpienia w głównej części konkursowej.

1. Do konkursu, który odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2009 r. należy przygotować trzy napisane przez siebie wiersze.

2. Zgłoszenie do części konkursowej powinno zawierać:
- dokładnie wypełniony formularz (według załączonego wzoru) i krótką informację o młodym twórcy,
- podpisane nazwiskiem autora teksty wierszy konkursowych dostarczone e-mailem, w maszynopisie lub listownie,
- nośnik prezentujący wykonawcę (np. płyta CD, DVD, kaseta video), jeżeli jest to możliwe,
- adres, telefon kontaktowy, e-mail wykonawcy.

3. Zgłoszenie powinno być przesłane lub dostarczone do dnia 5 czerwca 2009 r. do Biura Spotkań w Kuncewiczówce. O dopuszczeniu do głównej części konkursowej decyduje Komisja Artystyczna. Wykonawcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do niej telefonicznie lub e-mailem 5 czerwca 2009 r.

4. Organizatorzy Festiwalu zapewniają:
- noclegi i wyżywienie dla wykonawców oraz opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich,
- możliwość odbycia prób.

5. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Osoby występujące wnoszą w dniu przyjazdu (w Biurze Spotkań) opłatę rekrutacyjną w wysokości 15 zł. Ewentualne zmiany dotyczące noclegów prosimy zgłaszać najpóźniej do 31 maja 2009 r.
 

W Krainie Nadziei_regulamin konkursu.doc

W Krainie Nadziei_formularz konkursowy.doc


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I