I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
„Gorce w latach wojny i okupacji 1939 – 1945”

(19.11.2005) Wojciech Szatkowski: "Gorczański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu wraz z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – byli organizatorami konferencji i wystawy „Gorce w latach wojny i okupacji 1939-1945”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej. O tym jak ciekawe były losy terenów Gorców w latach II wojny światowej pokazała konferencja naukowa zorganizowana w siedzibie Pienińskiego Parku w Porębie Wielkiej.
Gorce - zapomniane pole bitwy września 1939 r . mgr Robert Kowalski (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu), zaprezentował przebieg kampanii wrześniowej na Podhalu ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ataku wojsk niemieckich i słowackich. Zaprezentował także polskie siły, które broniły południowych rubieży Polski. Jedną z wielu ciekawostek, których można się było dowiedzieć z referatu było użycie przez wojsko polskie gołębi pocztowych. – Były 3 skrzynki z gołębiami pocztowymi, które wykorzystywały siły polskie. Gołębie przyniosły do sztabu informację o przejściu wojsk słowackich przez Przełęcz Knurowską – powiedział Robert Kowalski. Odziały partyzanckie Armii Krajowej w Gorcach. mgr Małgorzata Koszarek. Autorka przedstawiła na początku znakomite dla rozwoju partyzantki warunki w Gorcach, a następnie zaprezentowała w ujęciu chronologicznym najważniejsze oddziały partyzanckie. (Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, PTH Oddział w Nowym Targu).
Koncepcja Goralenvolku i próby jej realizacji w Gorcach i na Podhalu 1939 - 1945 r. mgr Wojciech Szatkowski (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem). Temat „Goralenvolku” zawsze budził i budzi emocje, gdyż dotyczy zainicjowanej przez Niemców kolaboracji na Podhalu w latach II wojny światowej. Pokazano mechanizmy polityki niemieckiej w organizacji akcji, a więc metodę „divide et impera”, „dziel i rządź”, które stały u podstaw akcji.
Życie społeczno - gospodarcze w regionie gorczańskim w okresie okupacji hitlerowskiej mgr Szczepan Świątek (Archiwum Państwowe w Krakowie). Prelegent opowiadał o zasobach archiwów krakowskich w kontekście historii terenów gorczańskich w czasie II wojny światowej.
Obozy partyzanckie w Gorcach mgr Marek Kurzeja (Gorczański Park Narodowy). Współautorami referatu byli Dawid Golik i Michał Maciaszek z PTH Nowy Targ. Referat ten, wygłoszony przez Marka Kurzeję, był przez wszystkich trzech autorów w równy sposób przygotowywany, czego wyrazem było m. in. ujęcie wszystkich trzech w programie konferencji, jak i słowo wstępne Marka Kurzeji. Autor przygotował świetną prezentację multimedialną i zaprezentował niezwykle ciekawy i wyczerpujący obraz tego, gdzie, kiedy i jakie oddziały partyzanckie stacjonowały na terenie Gorców, począwszy od grupy braci Giełdczyńskich, poprzez oddziały „Lamparta”, „Wilk”, zgrupowanie „Zołotara” i oddział AL „Tadka”.
Lotnicze ślady w Gorcach dr Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska). Autor pokazał miejsca, gdzie w czasie II wojny światowej rozbiły się samoloty walczących stron m. in. czterosilnikowy bombowiec „Liberator” California Rocket, niemieckie i radzieckie samoloty obserwacyjne i inne. Po konferencji odbyła się niemniej ciekawa dyskusja. Konferencji towarzyszy wystawa. Wystawę pt. "Gorce w latach wojny i okupacji 1939 - 1945" będzie można oglądać do końca stycznia 2006 r".

Foto-relacja (zdjęcia Wojciech Szatkowski):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I