I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Ppłk SG Robert GAWRYŚ

(05.07.2007) Od poniedziałku Karpacki Oddział Straży Granicznej ma nowego zastępcę komendanta. Komendant Główny Straży Granicznej powołał nas to stanowisko ppłk. SG Roberta Gawrysia, który poprzednio zajmował stanowisko także zastępcy komendanta oddziału, ale w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie.

Ppłk SG Robert GAWRYŚ - Notka biograficzna

Urodził się 9 lipca 1971 roku w Warszawie. Po ukończeniu Technikum Elektronicznego w Warszawie, w 1991 roku podjął służbę jako funkcjonariusz pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, w 1995 roku uzyskał licencjat administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – oficer dyplomowany.

W 1996 roku przeszedł do służby w Straży Granicznej, gdzie do końca 1999 roku pełnił obowiązki specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy naczelnika, naczelnika wydziału w Biurze Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

W 1997 roku ukończył studia w Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł magistra politologii.

W roku 2000 pełnił służbę jako ekspert ochrony Ambasady RP w Belgii.

W latach 2001 – 2004 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zamiejscowego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Kielcach, a potem do lutego 2006 roku funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

W 2005 roku ukończył Podyplomowe Studium Problematyki Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Uniwersytetu Warszawskiego.

Od lutego 2006 roku do końca czerwca 2007 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, a od lipca 2007 roku jest zastępcą komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Uczestniczył w stażach zawodowych w Federalnej Policji Niemiec w jednostce do walki z przestępczością zorganizowaną w Rostocku i w Policji Hiszpańskiej, gdzie zajmował się analizą kryminalną oraz przeszedł w Stanach Zjednoczonych szkolenie FBI w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Wykłada w Podyplomowym Studium Problematyki Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Uniwersytetu Warszawskiego.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową Korpusu Ochrony Pogranicza

Jest członkiem międzynarodowej organizacji policyjnej International Police Association.

Żonaty, dwoje dzieci.

Zainteresowania: kolarstwo, formuła F-1.

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I