I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
SENATOR SKORUPA – „JUŻ 21.04.2009 SENAT RP UHONORUJE ZWIĄZEK PODHALAN I GÓRALI”

(16.04.2009) Piotr Duraj - Asystent Senatora Tadeusza Skorupy: "Zgodnie z zapowiedziami i deklaracjami senatora Tadeusza Skorupy już na najbliższym 31. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21.04.2009, w pkt. 25 zostanie przeprowadzone drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki. Jak czytamy w treści projektu uchwały autorstwa Tadeusza Skorupy: "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża cześć i uznanie wszystkim twórcom i aktywnym działaczom Związku Górali, Związku Podhalan i Związku Podhalan Północnej Ameryki. Związek Górali był podwaliną stworzenia przez tak zacnych ludzi, jak: Tytus Chałubiński, Władysław Matlakowski, Feliks Gwiżdż, Jakub Zachemski, Bronisław Dembowski, Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Andrzej Chowaniec, Andrzej Stopka Nazimek, Wojciech Brzega czy Władysław Orkan - Związku Podhalan, jednej z największych i najstarszych organizacji w Polsce. Był on także podstawą aktywności naszych rodaków w Ameryce Północnej, którzy utworzyli Związek Podhalan Północnej Ameryki. Ducha tych organizacji najlepiej oddaje wypowiedź Henryka Lokańskiego - pierwszego prezesa Związku Podhalan Północnej Ameryki, który stwierdził, że: "przez śmiałe wysunięcie naprzód swego góralskiego typu regionalnego i podniesienie wszystkich jego wartości obyczajowych i kulturalnych, uratował dla polskości w ogóle, a dla sprawy polskiej w Ameryce w szczególności, tysiące polskich rodzin góralskich, które szybkimi krokami zdążały w przepaść wynarodowienia". Wszystkie te organizacje kultywowały wartości patriotyczne i regionalne w kraju i na emigracji. Dzięki nim, jak stwierdził nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II, "stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami, ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki".
Na swoje 31. Posiedzenie, z inicjatywy senatora Tadeusza Skorupy Senat RP zaprosił wszystkich żyjących i aktualnych Prezesów Związku Podhalan, w tym również z Ameryki Północnej: Wincentego Galicę, Józefa Staszla, Franciszka Bachledę – Księdzularza, Stanisława Kowalczyka, Andrzeja Gąsienicę Makowskiego, Jana Hamerskiego, Macieja Motora Greloka, Stanisława Zagatę oraz przedstawicieli Rady Naukowej Związku Podhalan: Prof. dr hab. Stanisława Hodorowicza, Prof. dr hab. Marię Dzielską, Prof. dr hab. Rudolfa Klimka, Prof. dr hab. Andrzeja Parczewskiego, Dr Stanisławę Trebunię Staszel.
Tadeusz Skorupa - Jeżeli moi koledzy senatorowie poprą w głosowaniu uchwałę, a wierzę, że tak będzie i to w 100% - to będzie to faktycznie pierwsza uchwała, gdzie polski parlament odda cześć i uznanie polskim góralom i ich organizacjom, które stworzyli, które pomimo licznych przeciwności działają tak wiele lat. Oczywiście również tym polskim góralom z Ameryki, którzy polskości nigdy się nie wyrzekli. To jest mi szczególnie bliskie, z uwagi na silne więzy rodzinne jakie łączą mnie z Ameryką. Mój brat i inni moi krewni mieszkają od lat w USA, a pradziadek i prababka są nawet pochowani w USA. Uchwała jest dla mnie także szczególnie ważna, choćby z tego powodu, że jestem aktywnym członkiem Związku Podhalan - Prezesem Oddziału Związku Podhalan Podczerwone - Koniówka, i zastanawiałem się jak uhonorować z okazji tak pięknych jubileuszy Naszą organizację. Wydaje się, że tą inicjatywą spełniłem oczekiwania wielu członków ZP w Polsce i Ameryce. Wszystkim oddziałom i władzom samorządowym, oraz oczywiście mediom, które poparły oficjalnie bądź mniej oficjalnie projekt uchwały Senatu RP składam serdeczne podziękowania. Tu w Senacie RP rozpoczynamy rok jubileuszowy dla Związku Podhalan i już dzisiaj widać, że będzie to dla polskich górali Wielki Rok."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I