I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Na Zamku Królewskim...

(22.06.2006) STO: "W niedzielę 18 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury”, w której udział wzięli nauczyciele i uczniowie Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego STO w Zakopanem.
Program ten zmierza do uwrażliwienia uczniów, ich rodzin i lokalnych społeczności na wartość dziedzictwa kultury i środowiska nas otaczającego. Projekt zakłada budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości i godności w wymiarze narodowym, jak i otwarcie na bogactwo płynące z dorobku cywilizacyjnego bliższych i dalszych sąsiadów. W tym celu projekt zakłada studia nad europejskim wymiarem lokalnego dziedzictwa kulturalnego.
W ramach programu Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące STO w Zakopanem zorganizowało w ubiegłym roku warsztaty edukacji artystycznej, których celem było wprowadzenie uczniów szkół z różnych miast Polski w twórczość artystyczną związaną z tradycją tak szczególnego miejsca jakim jest Zakopane.
W ostatnią niedzielę, 18 czerwca, na Zamku Królewskim w Warszawie spotkały się wszystkie szkoły biorące udział w programie. Uczniowie wspólnie koncertowali oraz zwiedzali Zamek. Zakopiańska szkoła nawiązała przy tej okazji kontakt z polską szkołą w Wilnie. Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące STO w Zakopanem od kilku już lat współdziała z polską szkołą w Jęczmieniszkach na Litwie. Nawiązanie współpracy ze szkołą wileńską umożliwi poszerzenie kontaktów międzyszkolnych i dalszy rozwój programów edukacyjnych i społecznych".

Foto-relacja (zdjęcia STO):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I