I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Jana Pawła imie na Śpisu nie zginie...

(21.06.2006) Jan Budz: "Wielka to radość, wielki honor dla Spisza i dla Podhala zarazem, że Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przybył do Gimnazjum nr 1 w Krempachach, aby przewodniczyć uroczystości poświęcenia sztandaru szkoły, której nadano imię Jana Pawła II. Koło historii zatoczyło na Spiszu pełny obrót. Równo trzydzieści lat temu ks. Stanisław Dziwisz w oktawie Bożego Ciała opuszczał swoją pierwszą parafię (Krempachy), a teraz prowadzony przez wiejską orkiestrę i mieszkańców szedł przez wieś, w stronę budynku Gimnazjum nr 1 w roli honorowego gościa. Kiedy chór śpiewał pieśni: „Bądź pozdrowiony gościu nasz ..” oraz „Barkę”, uradowany Stanisław Dziwisz witał się z dyrektorem szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz duchowieństwem. Z satysfakcją spoglądał na licznie zgromadzoną młodzież, rodziców i przybyłych gości. Zanim rozpoczęła się msza święta polowa, dyrektor gimnazjum Jan Szenderowicz przywitał przybyłe delegacje, przedstawicieli władz państwowych, władz samorządowych oraz stowarzyszeń. Związek Polskiego Spisza reprezentowali: Jan Budz, Julian Kowalczyk i Edward Tybor.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali treści uchwały Rady Gminy Nowy Targ, która na wniosek społeczności szkolnej nadała Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Krempachach imię Jana Pawła II. Sztandar poświęcony przez Ks. Kardynała wnieśli rodzice i przekazali go do rąk oczekującej młodzieży. Na sztandarze widnieje postać Jana Pawła II oraz znamienne słowa Papieża: „Wy jesteście przyszłością świata”. Kardynał Dziwisz poświęcił też Izbę Pamięci Patrona Szkoły, salę komputerową i okolicznościową tablicę pamiątkową z wizerunkiem Ojca Świętego, którą ufundował samorząd gminny.

W swojej homilii Ks. Kardynał, oprócz rozwinięcia treści Ewangelii, jeszcze raz pozdrowił zgromadzonych z Podhala i Spisza. Wyraził swoją radość, że znów może gościć wśród swoich parafian w Krempachach, do których się zawsze przyznaje. Żartobliwie dodał, „...a jak długo tu byłem proboszczem, to wiecie tylko wy i ja”. Prosił też społeczność szkolną, młodzież, nauczycieli i rodziców ze wszystkich wsi o należny szacunek dla osoby Patrona. Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, jego postawa i serce, wiara i cierpienie, są zobowiązaniem dla społeczności wierzących. Powinny być również wzorem dla wszystkich obecnych na tej uroczystości.

Po zakończeniu mszy świętej z gratulacjami pośpieszyli przedstawiciele władz państwowych: parlamentarzyści i wojewoda oraz przedstawiciele władz oświatowych, ofiarowując także pamiątkowe adresy i okolicznościowe upominki. W imieniu samorządu gminy głos zabrał Wójt Jan Smarduch, a w imieniu powiatu - starosta nowotarski Jan Hamerski.

Jan Budz przemawiając jako przedstawiciel Związku Polskiego Spisza pochwalił mieszkańców Krempach, sołtysa wsi i samorząd gminny za mądrą i odważną decyzję o wybudowaniu na Spiszu tego okazałego gimnazjum, a także za to że może się w tej szkole uczyć razem młodzież spiska i podhalańska. Bo młodzież ta uczy się nie tylko dla siebie, ale też dla dobra wspólnego, dla Ojczyzny. Podkreślił też, że mimo różnic pomiędzy poszczególnymi wsiami, wszyscy jesteśmy jednej mowy, jednej wiary i jednej myśli. Życzył, aby jedność spisko – podhalańska, jaka funkcjonuje w tej szkole, trwała póki ona będzie stała, aby wszystkich korzystających z tego dobrodziejstwa wspierał obrany patron – Ojciec Święty Jan Paweł II, a także ten który mu wiernie służył do ostatniej chwili życia - Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.

Gimnazjum w Krempachach otoczone ze wszystkich stron zielenią jest nową szkołą z fantastycznym zapleczem technicznym i pedagogicznym. W jego murach uczy się młodzież podhalańska i spiska z 10 miejscowości: Waksmunda, Łopusznej, Krempach, Nowej Białej, Dursztyna, Szlembarku, Ostrowska, Harklowej, Dębna i Knurowa. Łącznie w 20 klasach kształci się 477 uczniów, a pracę pedagogiczną wykonuje tu 43 wykwalifikowanych nauczycieli.

Ta właśnie młodzież popisała się piękną i przemyślaną częścią artystyczną. Najpierw uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą biografią Patrona, następnie przedstawiono w mistrzowskim wprost stylu spektakl muzyczny o „Stworzeniu świata”. Kiedy w trakcie przedstawienia wpadł diabeł, aby psuć szyki „Panu Bogu”, z ławek publiczności dało się słyszeć glosy: „...ino Tego nom tu jesce trzeba!”.

Jakby pewnym „przerywnikiem” było sprawozdanie z całego szeregu inicjatyw szkolnych, które wiązały się z przygotowaniami do uroczystości, a zwłaszcza coroczne pielgrzymki do ukochanych miejsc Ojca Świętego: do Ludźmierza, na Krzeptówki i na Rusinową Polanę w Tatrach. Dokonania szkoły i wspomnienia opublikowano w specjalnym numerze szkolnej gazety „Z korytarza i okolic”. Na okładce pisma znajduje się zdjęcie sztandaru w pełnej krasie oraz podziękowanie wszystkim osobom, instytucjom i radom sołeckim. Dzięki ich hojności zakupiono sztandar i wyposażono Izbę Patrona. Warto podkreślić, że w szkole odbył się też Konkurs Poezji Jana Pawła II i Konkurs Wiedzy o Słudze Bożym Janie Pawle II, którego laureatami zostali: Łukasz Józef, Botko Agata i Gnida Karolina. Szkoła nawiązała także współpracę z innymi szkołami noszącymi imię Ojca Świętego. Przypomnijmy, że imię Jana Pawła II od kilku lat nosi również Szkoła Podstawowa w Kacwinie na Spiszu, w gminie Łapsze Niżne.

Na zakończenie popisowym występem wyróżnił się wielce utalentowany szkolny chór „Hilaritas”, któremu osobiście podziękował Stanisław Dziwisz. Na uwagę zasługuje też postawa organisty Józefa Łukasza. Gospodarze uroczystości: Wójt Gminy Jan Smarduch, sołtys Jan Kalata, ks. Proboszcz Jacek Wieczorek oraz dyrektor Jan Szenderowicz zaprosili wszystkich na obiad. Biesiadnicy podziwiali uwijające się szykowne dziew
czyny w strojach spiskich i podhalańskich oraz wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.

Foto-relacja (zdjęcia Jan Budz):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I