I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Na Spiszu...

Na Spiszu nr 60..., Na Spiszu nr 61..., Na Spiszu nr 62..., Na Spiszu nr 63..., Na Spiszu nr 64..., Na Spiszu nr 65..., Na Spiszu nr 66..., Na Spiszu nr 67..., Na Spiszu nr 68..., Na Spiszu nr 69...

(19.06.2009) Prezentujemy kolejny numer (70-71) gazety "Na Spiszu", której wydawcą jest Związek Polskiego Spisza.

"Na Spiszu" - wersja PDF

"Pismo „Na Spiszu” jest kwartalnikiem wydawanym społecznym sumptem przez członków i sympatyków Związku Polskiego Spisza. ZPS działa dopiero od 1990 roku, wcześniej władze komunistyczne zabraniały rejestracji polskiej organizacji regionalnej. Wielu Spiszaków uczestniczyło jednak w działalności Związku Podhalan i te kontakty są niezwykle żywe do dziś. W gazecie dominuje problematyka związana z regionem Spisza oraz sąsiedniego Podhala. Oprócz opisów zwyczajów, regionalnych imprez kulturalnych, znajdziecie Państwo ciekawe informacje o osiągnięciach młodzieży szkolnej, samorządów lokalnych i działających tam organizacji. Ważne miejsce zajmuje postać Ojca Świętego Jana Pawła II, a w tym kontekście próba oceny roli góralszczyzny polskiej w życiu Narodu. Gazeta przypomina Józefa Stokłosę i inne niezwykłe postacie polskiej kultury, którym zawdzięczamy odzyskanie części Spisza i Orawy zamieszkałe od wieków przez polskich górali. Likwidując białe plamy historii przypomniano zbiorowej pamięci okoliczności poprzedzające niemiecko-słowacką napaść na Polskę w 1939 roku. Na przykładzie losów góralskiego rodu Kuruców Czytelnik może sobie uświadomić powikłaną historię osadnictwa. Historia Kuruców nasuwa też szereg pytań o meandry świadomości narodowej w Polsce (Bukowina Tatrzańska), na Słowacji (Bukowinka – Dravce, osadnictwo sprzed 100 lat) oraz we wsi Derenk na Węgrzech zasiedlonej przed 300 laty przez górali spiskich i podhalańskich. Z artykułu Anny Mlekodaj analizującej poezję Andrzeja Rusnaka z Rzepisk dowiemy się „Po co poezji gwara”, a z opowieści Franciszka Chowańca Suchowiana z Bukowiny - dlaczego „jelynia zabiyli”.
Informujemy również, że w dniu 27 czerwca 2009 roku na gościnnym Zamku w Niedzicy organizacje regionalne podpiszą List intencyjny zmierzający do zacieśnienia współpracy programowej. Jednym z elementów pogłębienia współpracy będzie powołanie Centrum Analiz i Koordynacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Jego celem ma być opracowanie programów dla regionów górskich przez problemowe społeczne zespoły robocze. Okolicznościowe spotkanie poprzedzone zostanie mszą świętą w intencji Ojczyny w 90 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego (1919). W godzinach popołudniowych spotkają się tam również członkowie i sympatycy Związku Polskiego Spisza na corocznym Zjeździe." (jbk)
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I