I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Plan ochrony TPN

(18.04.2009) W tym roku Tatrzański Park Narodowy planuje zakończenie prac nad dokumentem wyznaczającym długoterminową strategię zarządzania walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi polskich Tatr. Dokument ten, zwany planem ochrony, sporządzany jest na okres dwudziestu lat dla każdego z parków narodowych w Polsce.
Plan ochrony dla parku narodowego to biblia, która zawiera zasady ochrony przyrody na okres 20 lat. Ten dokument jest już na ukończeniu i wkrótce zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej - wyjaśniał dyrektor TPN-u Paweł Skawiński.
Na początku maja projekt tego dokumentu znajdzie się na stronie internetowej TPN i zostanie poddany konsultacji społecznej. Tam również zostanie opisana procedura zgłaszania uwag i wniosków do tego dokumentu.
Plan ochrony parku narodowego jest dokumentem określającym na podstawie szczegółowej analizy przyrody parku, jak jego teren powinien być chroniony, gdzie należy zastosować ochronę krajobrazową lub czynną, a gdzie ścisłą. Dla przykładu – plan podaje, które polany należy kosić i wypasać, a które pozostawić do zarośnięcia lub które drzewostany trzeba przebudować, by „unaturalnić” ekosystemy leśne, a które pozostawić samym sobie oraz w jakim zakresie można udostępnić park zwiedzającym i różnym formom aktywności człowieka. To właśnie na podstawie tego dokumentu planuje się dalsze zagospodarowanie przestrzenne parku i ocenia, co jest w nim dopuszczone, a co nie.
Głównym wykonawcą obecnego projektu planu ochrony została dr Maria Baranowska-Janota, autorka i współautorka między innymi trzynastu planów ochrony przygotowanych na potrzeby parków narodowych i krajobrazowych, która do współpracy powołała jedenastoosobowy zespół specjalistów.
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I