I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Plan ochrony TPN

(25.05.2009) Tatrzański Park Narodowy podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu Planu Ochrony TPN. Uwagi i wnioski do projektu można składać do 15 czerwca 2009 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt można pobrać ze strony internetowej TPN www.tpn.pl, a z jego wersją papierową można zapoznać się w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, pokój 100.
Uwagi i wnioski należy kierować na adres Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@tpn.pl.

Więcej informacji na ten temat: http://www.watra.pl/rozne/tpn/plan_ochrony.html

  

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I