I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
X Konkurs Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym

(05.04.2006) Piotr Kyc: "W Ośrodku Dydaktycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego odbył się w środę 5 kwietnia wykład prowadzony przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Temat wykładu: „Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego".
Słuchaczami byli uczniowie klas I – VI szkół podstawowych. Nagrywano i pilnie notowano każde słowo wykładowców, ponieważ to, co zostało powiedziane na wykładzie będzie obowiązywało podczas konkursowych zmagań.
Współpraca Szkoły Podstawowej w Małem Cichem i Tatrzańskiego Parku Narodowego trwa już dziesięć lat. Tematyka wspólnie organizowanego konkursu,co roku jest inna. W tym okresie kilkuset uczniów pogłębiło swoją wiedzę o TPN i Podhalu.
W tym roku uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu fauny występującej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem znajomości: wyglądu zwierząt, ich odżywiania się, obszaru występowania poszczególnych zwierząt, zagadnień związanych z ochroną fauny TPN.
Celem konkursu jest, m.in. rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań środowiskiem naturalnym i jego znaczeniem dla człowieka.
Konkurs rozpocznie się 11 maja 2006 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Małem Cichem. Organizatorom należą się słowa uznania, za tak cenną i inicjatywę. Uczestnikom życzymy powodzenia!".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I