I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
trait d'union

(31.03.2003) Międzynarodowa Uczniowska Gazetka Multimedialna powstała, gdyż jak czytamy w informacji o przedsięwzięciu - uczniowie i nauczyciele "...uważają, że rozbudowując współpracę można wiele osiągnąć, gdy młodzież z różnych krajów rozmawia ze sobą na tematy, które ją interesują, gdy buduje współpracę, zamiast uprzedzeń, gdy akceptuje uroki i bogactwo innych kultur, zamiast się ich obawiać". W projekcie bierze udział także młodzież z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem. W poniedziałek pod Tatrami rozpoczęły się międzynarodowe warsztaty dla uczniów tworzących gazetkę. Podczas oficjalnego otwarcia - dyrektor szkoły Stanisław Stachoń powiedział:
Mówił dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem Stanisław Stachoń. Projekt pod nazwą Międzynarodowa Uczniowska Gazetka Multimedialna jest finansowany z funduszy europejskich. A oprócz polskiej młodzieży biorą w nim udział uczniowie z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.

Strona internetowa gazetki: http://www.dasan.de/traitdunion

Editorial

Nazwa Międzynarodowa Uczniowska Gazetka Multimedialna dotyczy całego programu " trait d'union" - "łącznik" . Uczniowie i nauczyciele zakładający tę gazetkę uważaj, że rozbudowując współpracę można wiele osiągnąć,
gdy młodzież z różnych krajów rozmawia z sobą, na tematy, które ją interesują, gdy buduje współpracę, zamiast uprzedzeń,
gdy akceptuje uroki i bogactwo istnienia innych kultur, zamiast się ich obawiać.
Multimedialna struktura gazetki - papier, video i internet - pozwala w każdym temacie wybrać odpowiednią formę lub też połączyć z sobą różne sposoby prezentacji.
Praca współpracowników gazetki odbywa się także na różnych płaszczyznach , które w zależności od potrzeb są modyfikowane; po pierwsze funkcjonują lokalne redakcje w szkołach, które uczestnicząca projekcie oraz odpowiednie kółka
zainteresowań, których członkowie regularnie się spotykają, by pisać artykuły i dyskutować o nich, by planować video reportaże i troszczyć się o ich multimedialną prezentację. Wszystkie projekty "trait d'union" można włączyć w proces dydaktyczny, nic więc dziwnego, że wiele z nich właśnie tam powstaje. To umożliwia realizowanie projektów wykraczających poza językowe i kulturowe granice, bez względu na przedmiot i rok nauki. Dlaczego więc na przykład nie miałaby jakaś klasa z Toulouse napisać scenariusza, który zostanie sfilmowany w Zakopanem, do którego muzykę skomponują uczniowie w Caceres. a rzymscy współpracownicy napiszą jego recenzję? Internet wszystko to czyni możliwym!
Nasz internetowy serwis "Międzynarodowy Pokój Nauczycielski" oferuje wszystkim zainteresowanym uczniom oraz nauczycielom całą, gamę pomysłów na temat interkulturowych projektów pedagogicznych , które mogłyby być realizowane nawet poza Europą!
Poza dwoma głównymi filarami, jakimi są redakcyjne kółka zainteresowań i projekty szkolne, możliwa jest każda forma i intensywność współpracy. Każdy może dołożyć swoją "cegiełkę", prezentując własny punkt widzenia na określony temat w pracy dziennikarskiej, literackiej, plastycznej, muzycznej albo filmowej, nawet wtedy, gdy nie ma okazji do stałej współpracy z " trait d'union' i nie uczestniczy w pracy nad projektami i spotkaniach redakcji.
Nie należy błędnie pojmować nazwy "gazetka uczniowska" - chcemy w niej móc witać każdego, kto ma do czynienia ze szkołą i każdego, kogo interesują nasze tematy. W redakcji pierwszego numeru współuczestniczyli oprócz uczniów także rodzice, nauczyciele oraz jeden pisarz. Na naszych stronach internetowych powinno
znaleźć się miejsce na wymianę doświadczeń z pracy nad projektami i pedagogiczne dyskusje.
Łączenie oznacza także budowanie interaktywnego kontaktu między wykonawcami a czytelnikami, względnie "użytkownikami" gazetki. Strona internetowa "trait d'union" powinna zawierać oprócz obszernej wersji multilingwalnej, także wersje w językach uczestniczących szkół i w języku angielskim. To daje bowiem użytkownikom co najmniej dwie możliwości aktywnego korzystania z gazetki. Po pierwsze posługując się e-mailem każdy może ustosunkować się do prezentowanych artykułów, nagrań video itp. Po drugie cieszymy się z waszej pomocy w tłumaczeniu naszych tekstów, ponieważ sami nie bylibyśmy w stanie wykonać tak ogromnej pracy. Z tych dwóch powodów zakładamy, że każde wydanie w internecie "trait d'union" nie jest jeszcze niczym ostatecznym, lecz tylko dokumentem ,który ma pobudzić do dyskusji. i który powinien być uzupełniany /rozszerzany, na którego stały interaktywny rozwój liczymy w formie listów od czytelników, pardon "usermails".
Łączenie nie oznacza w żadnym wypadku wyszczególniania różnic, natomiast ich zauważanie i docenianie. Dlatego też zrezygnowaliśmy z wydawania gazetki jedynie w najbardziej popularnym języku świata, skądinąd bardzo pięknym języku angielskim. W pierwszym wydaniu gazetki znajdują, się teksty w dziewięciu językach . Każdy z nich posiada własne piękno i urok. Dzięki internetowi wszystkie artykuły będą, tłumaczone na poszczególne języki. Niech to będzie nasz wkład w Światowy Rok Języków Obcych 2001.
W tym projekcie dotychczas połączyły się szkoły z pięciu krajów z siedzibą w czterech. Są, to: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Zakopane (Polska), Liceo Classico Sperimentale Statale" Bertrand Russel" Rzym (Włochy) , I.E.S. " Profesor Hernandez Pacheco" Caceres (Hiszpania) i Lycee Polyvalent Intenational Victor Hugo Colomiers (Francja). Szkołakoordynującą.jest Niemiecka Szkoła Toulouse. Międzynarodowa Uczniowska Gazetka Multimedialna " trait d'union" jest częścią, Europejskiego Projektu Edukacyjnego. Projekt ten wspiera finansowo Europejska Komisja w programie Sokrates, Comenius akcja 1.
Życzymy przyjemności w czytaniu, oglądaniu i słuchaniu! Wydanie internetowe będzie dostępne za tydzień lub dwa.
Czekamy się na informacje od was.

Tłumaczenie: Krystyna Ziach

Kilka fotek z otwarcia warsztatów:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I