I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
„Ostatni taniec z gwiazdami…"

(07.11.2006) Piotr Kyc: "W jednej z siedmiu sal konferencyjnych Hotelu Belvedere w Zakopanem Tatrzańska Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie z kandydatami na burmistrza Miasta Zakopane. Prowadząca spotkanie Pani Agata Wójtowicz nazwała to wydarzenie żartobliwie „tańcem z gwiazdami". Obecni byli wszyscy ubiegający się o to stanowisko. Na widowni przeważali kandydaci do Rady Miasta i Rady Powiatu ze wszystkich komitetów wyborczych. Byli też dwaj kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego
– Jan Piczura i Maciej Rzankowski.
Panowie: Franciszek Bachleda - Księdzulorz, Piotr Bąk, Janusz Majcher, Czesław Ślimak i Jan Walczak odpowiadali po raz kolejny na szereg pytań dotyczących pomysłu na rozwój naszego wyjątkowego miasta i jego codzienne funkcjonowanie. Pomysły te są szeroko znane z materiałów wyborczych i poprzednich spotkań. Nowych koncepcji nie było. Nowością był dzwonek przerywający wypowiedzi po dwóch minutach. Poziom przygotowania kandydatów do odpowiedzi był różny. Dreszczyk emocji pojawił się, kiedy losowano pytania zapisane anonimowo przed spotkaniem. Można się było spodziewać pytań niewygodnych, trudnych i sensacyjnych. Takie pytania w zasadzie nie padły. Atmosfera spotkania była taka, jak wnętrza w których się ono odbywało – elegancka. Nie
bez znaczenia był fakt, że prowadziły je dwie urocze Panie, które - tytułem urozmaicenia - wprowadziły elementy „sympatycznej babskiej plotki", numerologii ( w rodzaju: jeśli znasz datę urodzenia Twojego kandydata na burmistrza możesz dowiedzieć się, czy jest on miastu przeznaczony, czy wręcz przeciwnie... ) i zwykłego poczucia humoru, którego zaczyna brakować w całej kampanii samorządowej. Na zakończenie Prezes TIG-u Andrzej Kawecki zaapelował o głosowanie na miejscowych kandydatów do Sejmiku Samorządowego, ci wydaje się pomysłem rozsądnym..

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I