I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Kandydaci na burmistrza deklarują...

(21.11.2006) Kampania wyborcza trwa... Janusz Majcher deklaruje: „moim pierwszym zastępcą, podkreślam pierwszym zastępcą będzie Jan Gąsienica Walczak. Przypadnie mu w udziale cały pion oświaty, kultury i sportu. (...) Drugim zastępcą odpowiedzialnym za sprawy komunalne i utrzymania miasta będzie Wojciech Solik". Sekretarzem miasta ma zostać Franciszek Bachleda Księdzularz. Holdingiem spółek miejskich ma zająć się Czesław Ślimak.

W serwisie Watra zapis audio konferencji prasowej:

(20.11.2006) Kampania wyborcza trwa... „Jeżeli zostanę wybrany na nową kadencję wiceburmistrzami odpowiedzialnymi wraz ze mną za dalszy rozwój miasta będą Zofia Kiełpińska z domu Topór Huciańska i Andrzej Gąsienica Laskowy - osoby rzetelne, profesjonalne, świetnie sprawdzające się w dotychczasowej pracy” - deklaruje kandydat na stanowisko burmistrza Zakopanego Piotr Bąk. Kandydujący na kolejną kadencję burmistrz w tygodniu, poprzedzającym drugą turę wyborów spotyka się z wyborcami. W skierowanym do nich liście dziękując za ich poparcie w pierwszej turze (2689 głosów) oraz prosząc o kolejne głosy jeszcze raz przypomniał swoje dokonania.

Kalendarz spotkań Burmistrza z mieszkańcami...
22.11.2006r. środa
godz. 17.00 spotkanie w Miejskiej Galerii Sztuki, ul. Krupówki 41
24.11.2006r. piątek
godz. 18.00 spotkanie w świetlicy spółdzielczej na Pardałówce l/5a

List PIOTRA BĄKA - KANDYDAT NA BURMISTRZA:

Szanowni Państwo!
Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Zakopanego za udział w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku. Osobom, które głosowały na moją kandydaturę pragnę wyrazić wdzięczność za okazane zaufanie i prosić, aby zechciały udzielić mi raz jeszcze poparcia 26 listopada. Jeśli jesteście Państwo pewni swojej decyzji spróbujcie do tego wyboru przekonać krewnych, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej głosowali inaczej.
Wiem, że poparliście mnie Państwo znając mój stosunek do tradycyjnych wartości oraz zaangażowanie w pracę dla dobra społeczności podtatrzańskiej ziemi, z której wywodzą się moje korzenie.
Pragnę jeszcze raz przedstawić najważniejsze osiągnięcia mijającej kadencji, do których zaliczam: remonty dróg i mostów oraz nowe rozwiązania komunikacyjne, nowe mieszkania TBS (aż 83), odnowę i rozbudowę budynków szkół podstawowych i gimnazjów, budowę nowych sal gimnastycznych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Zoniówka", udane starania o dokończenie budowy parku wodnego na zboczu Antałówki.
Priorytetami mojego dalszego działania będą: poprawa dostępności komunikacyjnej Zakopanego i systemu komunikacji wewnątrz miasta, rozpoczęcie budowy hali wielofunkcyjnej, sukcesywne obejmowanie planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy, kontynuowanie budowy nowych mieszkań socjalnych i czynszowych, rewitalizacja kolejnych obiektów infrastruktury kulturalnej Zakopanego, dalsza modernizacja budynków szkół i przedszkoli, budowa stadionu z parkingiem podziemnym przy ul. Orkana, jak najszersze wykorzystanie funduszy pomocowych dla potrzeb rozwoju miasta.
Uwagi zgłoszone przez mieszkańców Zakopanego podczas trwania pierwszej tury kampanii wyborczej pozwolą mi na dokonanie korekty i uzupełnienie programu działania.
Jeżeli zostanę wybrany na nową kadencję wiceburmistrzami odpowiedzialnymi wraz ze mną za dalszy rozwój miasta będą Zofia Kiełpińska z domu Topór Huciańska i Andrzej Gąsienica Laskowy - osoby rzetelne, profesjonalne, świetnie sprawdzające się w dotychczasowej pracy.
Gorąco proszę o udzielenie mi poparcia w drugiej turze wyborów 26 listopada. Zwracam się z prośbą do tych mieszkańców Zakopanego, którzy z różnych przyczyn nie mogli głosować w pierwszej turze, by tym razem udali się do lokali wyborczych.
Zwracam się także do osób, które poprzednio oddały swoje głosy na moich kontrkandydatów: Jana Gąsienicę Walczaka, Franciszka Bachledę Księdzularza, Czesława Ślimaka. Apeluję o chwilę namysłu. Czy oddając głos na swojego kandydata braliście Państwo pod uwagę to, że tak naprawdę głosujecie na Janusza Majchra? Proszę, spróbujcie Państwo jeszcze raz przemyśleć, czy Wasze nadzieje i oczekiwania jest w stanie zrealizować Janusz Majcher?
W drugiej turze spotkają się dwaj kandydaci wywodzący się z przeciwstawnych tradycji politycznych. Stwarza to szansę jasnego i jednoznacznego wyboru.
Apelując o udział w drugiej turze wyborów proszę o oddanie głosu na moją kandydaturę. Obiecuję, że głos ten nie będzie głosem straconym.

Z wyrazami szacunku
Zakopane 15. XI. 2006r.
Piotr Bąk

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I