I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Absolwenci I LO...

(01.05.2006) Piotr Kyc: "W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem żegnano absolwentów. Ta zakopiańska szkoła ma piękną i długą tradycję, która rozpoczęła się w 1912 roku, kiedy to powołano do życia Prywatne Gimnazjum Realne. Za parę lat szkoła będzie obchodzić 100 Lecie działalności. Na zakończeniu był obecny wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Skupień, który - tak, jak dyrektor Halina Michalska – życzył młodzieży dalszych sukcesów w nauce i dziękował nauczycielom za przygotowanie uczni ów do egzaminu maturalnego.
Po raz pierwszy w tej sympatycznej uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera - Prezes Małgorzata Gładoch, dr Małgorzata Wonuczka - Wnuk - Członek Zarządu i Sekretarz Zarządu Piotr Kyc. Pani dr Maria Lambreht, na co dzień kierownik zakopiańskiego Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, wręczyła dyplomy Honorowym Dawcom Krwi, jakich nie brakło wśród absolwentów. Ten fakt może wzbudzać tylko jedno uczucie - szacunek dla tych młodych ludzi. Wielu z nich brało udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz odnosiło sukcesy sportowe. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali kapitalny program rozrywkowy. Gratulujemy wyników w nauce, pomysłowości i poczucia humoru. Absolwenci pokazali, że Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem, to placówka do której chodzi młodzież wszechstronnie utalentowana, kontynuująca dobrą tradycję tej szkoły.
Życzymy Wam Drodzy Absolwenci sukcesu na egzaminie maturalnym.
Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera zaprasza wszystkich absolwentów i sympatyków szkoły do wstępowania w szeregi organizacji, której celem jest podtrzymywanie tradycji szkoły. Potrzebne informacje znajdują się na stronie www.absolwencilo-zakopane.pl ."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I