I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Filatelistyka na Dni Zakopanego...

(06.06.2005) Anna Karpiel "W poniedziałek 6 czerwca odbyło się otwarcie wystawy filatelistycznej w Domu Parafialnym przy kościele Najświętszej Rodziny. Najważniejsza i największa jej część poświęcona jest Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Jest to dokumentacja wspaniałej historii Jego pontyfikatu. Ma ona służyć utrwaleniu na wieki pamięci o nim. W ten sposób także zakopiańscy filateliści włączyli się w obchody III Dni Zakopanego. Główny trzon ekspozycji przedstawia 106 pielgrzymek Papieża Polaka – podróże zagraniczne, wizyty w Ojczyźnie, a zwłaszcza w Zakopanem i na Podhalu, a także upamiętnia rocznice związane z Jego życiem, posługą kapłańską i pontyfikatem. Czarne karty kończące ten zbiór dokumentują śmierć i pogrzeb Ojca Świętego. Ta pokaźna kolekcja została zaprezentowana przez Bogdana i Macieja Szczepaniaków. Pokazany został także fragment zbiorów Jacka Janickiego poświęcony 146 wizytom Jana Pawła II w parafiach i kościołach Italii.
Druga część ekspozycji, pochodzaca ze zbiorów Bogdana Stankowicza, łączy się z obchodami XXV-lecia powstania Solidarności. Pokazana została tez przepiękna kolekcja Henryka Gibały - Zakopane na widokówkach 1898 – 1939. Wystawę można oglądać jeszcze przez dwa tygodnie.
Poczta Polska przygotowała okolicznościowe pocztówki i stemple z okazji otwarcia Wystawy Filatelistycznej oraz obchodów III Dni Zakopanego".

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I