I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
W zatoce FIS wygrał Krzysztof Owczarek

(17.05.2007) Przed Sądem Najwyższym w Warszawie odbyła się rozprawa kasacyjna z powództwa Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu i Zrzeszenia Transportu Prywatnego (ZTP) jako oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 9.listopada 2006 roku w sprawie przekroczenia uprawnień przez Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Owczarka poprzez wydanie polecenia zamknięcia i zmiany oznakowania w zatoce przystankowej koło baru “Fis”. Sąd Najwyższy odrzucił w całości kasacje Prokuratury oraz ZTP jako bezzasadne.
W uzasadnieniu Przewodniczący składu sędziowskiego prof. Jacek Sobczak stwierdził, że Krzysztof Owczarek nie popełnił przestępstwa. Działając jako burmistrz miał pełne prawo do wydania decyzji o dokonaniu zmian w zatoce “Fis”. Najwyżej błędem był pośpiech i dokonanie ich przed uzgodnieniem ze starostą.
Nie naruszono także publicznego dobra w postaci przeciwdziałania kształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania i rozwoju konkurencji w zakresie przewozów pasażerskich.
Nie uniemożliwiono korzystania przewoźnikom okazjonalnym z zatoki przystankowej “Fis” ponieważ prawo do korzystania z przystanku przysługuje wyłącznie przewoźnikom regularnym.
Nie było również naruszenia interesu publicznego. Sędzia dodał, że każda władza, w tym sądownicza podejmując rozstrzygnięcie może naruszyć interesy jakieś grupy i musi się liczyć również z konsekwencjami niezadowolonych z rozstrzygnięcia. Ważne, że w tej sprawie Krzysztof Owczarek nie był skorumpowany przez żadną grupę i nie wykazano że nie działał w interesie publicznym.
Wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie ma ogromne znaczenie dla kolejnej rozprawy kasacyjnej, która niebawem odbędzie się przed Sądem Najwyższym z kasacji Burmistrza przeciwko rozstrzygnięciu Sądu Antymonopolowego w kwestii naruszeniu przez gminę m. Zakopane warunków konkurencji w zakresie przewozów pasażerskich w Zakopanem.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I