I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Rekordowy budżet...

(22.01.2007) INWESTYCJE W 2007 ROKU. Po raz pierwszy w historii budżet krakowskiego oddziału GDDKiA przekroczy miliard złotych. Realizacja inwestycji będzie finansowana z sześciu źródeł: KFD, EBI, BŚ, FS, ERDF i budżetu państwa, przy czym ponad 60% środków na inwestycje będzie pochodziło ze źródeł pozabudżetowych. W przeliczeniu: na każdy kilometr naszej sieci wydamy ponad 1,2 mln złotych.
Tak wielki budżet to przede wszystkim wyzwanie dla firm wykonawczych, gdyż od nich zależy, czy na poszczególnych inwestycjach wykorzystają zaplanowane środki.

REKORDOWY BUDŻET GDDKiA O/KRAKÓW: 1.056.404.800,00 zł
w tym: Krajowy Fundusz Drogowy: 278,0 mln zł, Europejski Bank Inwestycyjny (pożyczka): 226,0 mln zł, Bank Światowy (pożyczka): 42,5 mln zł, Fundusz Spójności: 48,5 mln zł, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 28,0 mln zł.
RAZEM ŚRODKI POZABUDŻETOWE: 623,0 mln zł

W 2007 roku na 234,8 km małopolskich dróg krajowych (27% sieci) będą prowadzone prace nad inwestycjami wartymi ponad 2,5 miliarda złotych.

BUDOWA NOWYCH & MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRÓG - KLUCZOWE INWESTYCJE:
A4 Kraków – Szarów – budowa autostrady
długość: 19,9 km
koszt realizacji: 900,0 mln zł
lata realizacji: 2007-2009

A4 Balice – Opatkowice
długość: 34,2 km
koszt realizacji: 156,0 mln zł
lata realizacji: 2007-2008

S7 Myślenice – Lubień z obwodnicą Lubnia – budowa drogi ekspresowej
długość: 16,2 km
koszt realizacji: 460,0 mln zł
lata realizacji: 2004-2008

dk 4 Targowisko – Tarnów – modernizacja drogi
długość: 36,0 km
koszt realizacji: 320,0 mln zł
lata realizacji: 2005-2007

dk 4 Wojnicz – budowa obwodnicy
długość: 3,7 km
koszt realizacji: 80,0 mln zł
lata realizacji: 2005-2007

dk 7 Kraków – Myślenice jezdnia lewa – wzmocnienie nawierzchni
długość: 30,0 km
koszt realizacji: przed przetargiem
lata realizacji: 2007-2008

dk 7 Rabka – Chyżne – wzmocnienie nawierzchni
długość: 34,6 km
koszt realizacji: przed przetargiem
lata realizacji: 2007-2008

dk 28 Biecz – budowa obwodnicy
długość: 5,0 km
koszt realizacji: przed przetargiem
lata realizacji: 2007-2009

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRÓG
– ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z POŻYCZKI BŚ
- dk 7 Bibice – Kraków, długość: 1,4 km, lata realizacji 2007-2008
- dk 28 Osielec, długość: 12,4 km, lata realizacji 2007-2008
- dk 28 Szymbark – Gorlice – Biecz – gr. woj. podkarpackiego, długość: 12,3 km, lata realizacji 2007-2008
- dk 44 Włosienica – Przeciszów; długość: 7,7 km, lata realizacji 2007-2008
- dk 44 Jaśkowice – Skawina; długość: 9,8 km, lata realizacji 2007-2008
- dk 87 Barcice; długość 0,9 km, realizacja: 2007
- dk 94 Zederman – Jerzmanowice; długość: 8,0 km, lata realizacji 2007-2008

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRÓG
– ZADANIA FINANSOWANE Z KFD
- dk 52 Kęty – Bulowice; długość: 8,7 km, lata realizacji 2006-2007
- dk 79 Krzeszowice – Trzebinia; długość: 10,0 km, lata realizacji 2006-2007

INWESTYCJE MOSTOWE:
- dk 4 przebudowa wiaduktu nad droga krajową w Słomirogu
- dk 4 przebudowa wiaduktu nad drogą krajową w Bodzanowie
- dk 7 odnowa mostu na Dłubni w Zerwanej
- dk 28 odnowa mostu na potoku Naprawka w Malejowej
- dk 49 odnowa mostu na potoku Remiaszów w Białce Tatrzańskiej
- dk 75 odnowa wiaduktu nad linią PKP w Szarowie
- dk 75 odnowa mostu na potoku Łuk – Roztoka w Tyliczu

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO:
- budowa chodników: 3,5 mln zł
- budowa ronda w Oświęcimiu na skrzyżowaniu dk nr 44 z dr. woj. 948
- budowa ronda w Chrzanowie na skrzyżowaniu dk 79 z dr. woj. 933
- przebudowa skrzyżowania dk 28 z drogami powiatowymi w Osielcu

WYKUPY GRUNTÓW:
- A4
- pn-wsch obwodnica Nowego Sącza
- dojazd do przejścia granicznego w Piwnicznej – Mniszku
- węzeł Radzikowskiego – Modlnica

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PRZYSZŁYCH ZADAŃ:
- A4 Szarów – Brzesko
- A4 Brzesko – Krzyż
- S7 Kraków: Christo Botewa – Igołomska/Ptaszyckiego
- S7 Lubień - Rabka
- dk 4 obwodnica Łapczycy
- dk 28 obwodnica Makowa Podhalańskiego
- dk 28 rozbudowa drogi Mszana Dolna – Nowy Sącz
- dk 28 pn-wsch obwodnica Nowego Sącza
- dk 44 obwodnica Zatora
- dk 44 modernizacja drogi Oświęcim – Kraków
- dk 47 rozbudowa drogi Rdzawka – Nowy Targ
- dk 47 rozbudowa drogi Poronin - Zakopane
- dk 49 modernizacja drogi Czarna Góra – gr. państwa
- dk 52 obwodnica Andrychowa
- dk 52 obwodnica Kalwarii Zebrzydowskiej
- dk 73 obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej
- dk 73 modernizacja drogi Szczucin – Tarnów
- dk 75 budowa drogi Krzyżówka –Tylicz - Muszynka
- dk 79 obwodnica Chrzanowa
- dk 87 dojazd do przejścia granicznego w Piwnicznej – Mniszku
- dk 94 modernizacja drogi Olkusz – gr. woj. śląskiego
- dk 94 modernizacja drogi Jerzmanowice – Modlnica
- dk 94 budowa drogi węzeł Radzikowskiego - Modlnica

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I