I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Szkoła z harcerskimi ideałami...

(03.05.2006) Anna Karpiel: "Patronami Gimnazjum nr 1 w Zakopanem zostali Olga i Andrzej Małkowscy. Jest to pierwsza szkoła ich imienia. Powstała ona w miejscu, z którym w sposób szczególny związani byli twórcy polskiego harcerstwa. Długie starania dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów zwieńczyła wreszcie uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru. Miała ona bardzo podniosły charakter i zgromadziła wiele osób i środowisk związanych z harcerskimi ideami.
Obecny był na niej Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II RP, a także jeden z twórców Szarych Szeregów, zesłaniec sowieckich łagrów, żołnierz spod Monte Casino i przewodniczący polskiego harcerstwa na uchodźstwie. Z Wielkiej Brytanii przyjechała wnuczka nowych patronów szkoły, Krystyna Małkowska-Żaba. W uroczystościach uczestniczyli także posłowie Andrzej Gut-Mostowy i Edward Siarka, burmistrzowie, przedstawiciele kuratorium oświaty oraz zakopiańskich szkół, harcerze, a także liczne poczty sztandarowe. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach. Sztandar poświęcił ks. dr hab. Jan Machniak, sekretarz Kardynała Stanisława Dziwisza.
Na awersie sztandaru znajduje się portret Olgi i Andrzeja Małkowskich będący repliką ich zdjęcia ślubnego, natomiast na rewersie widnieją słowa zaczerpnięte z wiersza Adama Mickiewicza: Ojczyzna, Nauka, Cnota, które przyjęli jako swoje motto harcerze, a za nimi uczniowie zakopiańskiego gimnazjum składając swoje ślubowanie.
Prezentując sztandar ufundowany przez Radę Rodziców dyrektor Ireneusz Smajdor powiedział - Gimnazja to szkoły nowego typu, dlatego potrzeba im wzorców sprawdzonych. Dzisiaj nie trzeba już bronić granic, ani walczyć o wolność. Olga i Andrzej Małkowscy są dla nas wzorem służby innym, poświęcenia siebie i to ich właśnie wybraliśmy za patronów. Ich imię będzie nas inspirowało do działań na rzecz drugiego człowieka, będzie dla nas zobowiązaniem.
Hołd twórcom harcerstwa i swoim nowym patronom uczniowie gimnazjum złożyli na cmentarzu, gdzie znajduje się grób Olgi, a symbolicznie także Andrzeja Małkowskiego. Rozbrzmiewały harcerskie pieśni oraz poezja druhny Oleńki. Była to także chwila refleksji i przypomnienia tych niezwykłych postaci, związanych z naszą zakopiańska ziemią. W latach 1913-1915 w trakcie pobytu w Zakopanem Małkowscy rozwijali ruch skautowy, który prężnie dział tutaj do dnia dzisiejszego. Zaangażowali się również w walkę o niepodległość Polski. Andrzej służył w wojsku polskim, zginał w 1919 roku katastrofie statku, którym płynął z misją wojskową. Ich wspólne dzieło, krzewienie idei skautingu, kontynuowała Olga. Wróciła ona po wojennej zawierusze do Zakopanego w 1921 roku, a potem znów w 1961. Tutaj spędziła ostatnie lata swojego życia, zmarła w 1979 roku.
Swoimi wspomnieniami o babci podzieliła się Krystyna Małkowska-Żaba. Reprezentując swoich dziadków zostawiła zakopiańskiej młodzieży ich przesłanie - Wiem jak bardzo moi dziadkowie ucieszyliby się waszą pracą. Gdyby babcia tutaj stała powiedziałaby wam na pewno: Idźcie w przyszłość, jacy wy będziecie, taki będzie polski naród. Budujcie swoją przyszłość na przeszłości i bądźcie jej wierni. Z kolei burmistrz Piotr Bąk dedykował młodzieży inne słowa druhny Oleńki - Być Polakiem, to znaczy żyć szlachetnie.
Przy pomniku Małkowskich zabrał głos również prezydent Ryszard Kaczorowski, który 70 lat temu był drużynowym 13 białostockiej drużyny imienia Andrzeja Małkowskiego. - Andrzej i Olga Małkowscy wprowadzając ruch skautowy do Polski zasłużyli sobie na naszą wdzięczność, bo pokolenia Polaków dzięki nim mogły spędzić swoją młodość w sposób piękny i pożyteczny. Składam im dzisiaj hołd w imieniu tych wszystkich harcerek i harcerzy, którzy składając przyrzeczenie harcerskie naśladowali ich postępowanie w swoim życiu.
Szkoła rzeczywiście otrzymała patronów, których można i należy naśladować. Młodzież z gimnazjum nr 1 uczyniła już pierwszy krok przyjmując sztandar, składając ślubowanie, a także wnikliwie poznając biografie Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz wartości, którym byli wierni. O uroczystości przyszłym pokoleniom uczniów przypominać będą symboliczne drzewka posadzone przed szkołą przez prezydenta Kaczorowskiego oraz Tinę Małkowską".

Piotr Kyc: "Zakopiańskim szkołom przybyli nowi patroni. Od 2 maja 2006 roku Gimnazjum Nr 1 w Zakopanem nosi imię twórców harcerstwa polskiego – Olgi i Andrzeja Małkowskich. Szkoła Nr 1 ma imię Heleny Marusarzówny. Podstawówka na Skibówkach za patrona ma Bronisława Czecha. "Trójce" na Bystrem od paru lat patronuje Mariusz Zaruski a „czwórka" na Olczy obrała za patrona postać Józefa Piłsudskiego. W tym roku szkolnym 60 Lecie będzie obchodzić Szkoła Podstawowa Nr im. Janusza Korczaka. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Karola Szymanowskiego już nie ma ale warto przypomnieć imię patrona. Szkoła na Cyrhli (SP Nr 7) nosi imię znanego pisarza – Kornela Makuszyńskiego (poprzednio patronował jej Tow. Macniew...). Na koniec Harenda Jana Kasprowicza... i Szkoła Podstawowa Nr 9. Sprawa jest jasna. Witamy Gimnazjum Nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w gronie szkół mających godnych i wartych naśladowania patronów. Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Foto-relacje:

Zdjęcia Anna Karpiel. (więcej...)

 

 

 

 

Zdjęcia Piotr Kyc. (więcej...)

 

 

 

 

Zdjęcia Marcin Szyndler. (więcej...)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I