I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Droga na Gubałówce

(06.10.2006) W sobotę otwarto nowo wyasfaltowany odcinek drogi na Gubałówce. Jest to droga równoległa do drogi St. Zubka (patrz mapka).
Grupa mieszkańców Gubałówki od wielu lat zwracała się do Gminy z prośbą o wykonanie remontu drogi. Dotychczas miasto dysponowało jedynie środkami pozwalającymi na poprawianie drogi poprzez wyżwirowanie, tzn. uzupełnianie ubytków kruszywem.
W 2003 roku przystąpiono do jej remontu. Niestety znalazły się osoby, które chciały tej działalności przeszkodzić. Podczas prowadzenia robót pogłębiano m.in. istniejące rowy odwadniające. I tutaj wykonawca spotkał się z zarzutem nie dopełnienia procedur budowlanych i wtargnięcia na działki prywatne. Postępowanie karne wszczęte przez zakopiańską prokuraturę spowodowało dwuletnie opóźnienie prac, co stanowiło ewidentne działanie na szkodę interesu prywatnego i publicznego. Wyrokiem sądu zarzuty umorzono.
Na dziś droga nie ma przejazdu, ale docelowo planowane jest połączenie z drogą Dzianisz – Kościelisko i odciążenie w ten sposób drogi Zubka.

Foto-relacja (zdjęcia UM Zakopane):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I