I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Jak skutecznie pomagać osobom defaworyzowanym społecznie?

(18.10.2006) Piotr Kyc: "W dniach 16-17 października odbyła się konferencja „Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od środków psychoaktywnych". Spotkanie, na którym wygłoszono szereg referatów i przeprowadzono zajęcia warsztatowe, miało na celu wspólne znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie pomagać osobom defaworyzowanym społecznie?

Uczestnicy, wśród których byli pedagodzy, nauczyciele, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, kuratorzy sądowi i pracownicy opieki społecznej mieli również możliwość porozmawiania i wymiany doświadczeń z osobami zawodowo zajmującymi się pracą z młodzieżą uzależnioną.

Na konferencji zorganizowanej z Zespole Pensjonatów „Dolina Białego" nie tylko nazywano i opisywano zjawisko narkomanii, jak robiono to parę lat temu. Obecnie, jest to już konkretna propozycja szkoleniowa - jak zapobiegać narkomanii, co robić w razie zetknięcia się ze zjawiskiem, jak wspierać osoby potrzebujące pomocy.

Środowiskom lokalne czeka na jednolity standard zachowań i konkretnych reakcji w sytuacjach stwierdzenia zjawiska uzależnienia od środków psychoaktywnych. Dwudniowe spotkanie służyło wypracowaniu jednolitego systemu reagowania.

Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Zakopane, a współorganizatorami Komenda Powiatowa Policji i Zakopiańska Koalicja „Przeciw Przemocy".

„Koalicja…" to grupa osób, które zawodowo zajmują się pracą z ludźmi, nie mogącymi poradzić sobie z problemami sytuacji kryzysów jakie zaistniały w ich życiu. W skład grupy wchodzą: psycholog, psychoterapeuta, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sadowi, pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą liczyć na życzliwe potraktowanie, poważne podejście do problemu i anonimowość. Informacje na temat tej organizacji można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 18.00, w Poradni Rodzinnej, przy ul. Makuszyńskiego 9, w Zakopanem, tel/fax 0182064454".
 

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I