I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Prośba o pomoc

(25.07.2007) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Ireneusz Ożdżyński zwrócił się do burmistrza Zakopanego z prośbą o pomoc dla mieszkańców Gminy Kunów – woj. świętokrzyskie, która została dotknięta klęską podtopień wskutek gwałtownych ulew, które nawiedziły Gminę 23 maja i 2 czerwca b.r. Skala zniszczeń jest duża, straty w infrastrukturze komunalnej przekroczyły kwotę 5 min złotych, ucierpiały uprawy rolnicze, zniszczeniu uległy także domostwa i zabudowania gospodarcze.
W obecnej chwili Gmina boryka się z problemem zaoferowania pomocy rodzinom dotkniętym klęską powodzi. Stąd prośba o "gest serca" ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby wspomóc finansowo osoby najbardziej poszkodowane.

Podajemy numer specjalnego konta, na które można kierować wpłaty na rzecz poszkodowanych:

BS Ostrowiec
52 8507 0004 2001 0016 3864 0004
z dopiskiem:
pomoc dla Gminy Kunów

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I