I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Nauczyciele dyplomowani...

(30.01.2006) Piotr Kyc: "W porządku obrad ostatniej Sesji Rady Miasta Zakopane przewidziano wręczenia aktów nadania stopni nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy pomyślnie ukończyli staż i uzyskali w grudniu akceptację komisji kwalifikacyjnych. Kolejni nauczyciele zakopiańskich szkól otrzymali to wyróżnienie z rąk Wizytatora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Marzeny Bąk. Pogratulować należy tym, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego i przez ostatnie trzy lata podejmowali szereg działań podnoszących jakość pracy zakopiańskich szkół. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Ewa Franusik - nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 5 na Chramcówkach, Hanna Kardas nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 9 na Harendzie, Ireneusz Kubin nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 3 na Olczy i Lucyna Kurzydło nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 na Wilczniku".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I