I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Nauczyciel dyplomowany...

(28.09.2005) Piotr Kyc: "W porządku obrad środowej XXXVII Sesji Rady Miasta Zakopane przewidziano, między innymi - wręczenia aktów nadania stopni nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy pomyślnie ukończyli staż i uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnych. Kilkunastu nauczycieli zakopiańskich szkól otrzymało to wyróżnienie z rąk Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Krystyny Gucwy. Zaprezentowano również zebranym wyniki, jakie uzyskały zakopiańskie szkoły w zewnętrznych egzaminach przeprowadzonych w minionym roku szkolnym. Nasze szkoły wypady bardzo dobrze, co zostało docenione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty p. Krystynę Lęcznarowicz, która przekazała na ręce Burmistrza Miasta Zakopane Piotr Bąka podziękowania i gratulacje.
Podanie do publicznej wiadomości wyników uzyskanych przez poszczególne szkoły uruchomiło proces porównywania szkół, który można określić... rankingiem. Istnieje szereg uwarunkowań, które mają wpływ na takie a nie inne wyniki uzyskane przez szkoły podstawowe i gimnazja - informowała zebranych Krystyna Gucwa podczas prezentacji multimedialnej.
W swoim przemówieniu Piotr Bąk wspomniał o coraz trudniejszej pracy wychowawczej w szkołach. Czy w tym wyścigu o jak najlepszy wynik na sprawdzianie będzie więcej czasu na pracę wychowawczą placówek oświatowych ?
Należy podziękować wszystkim nauczycielom, których rzetelna praca przyczyniła się do tak dobrej lokaty naszego miasta w skali województwa. Szczególne gratulacje należą się tym, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego i przez ostatnie trzy lata podejmowali szereg działań podnoszących jakość pracy naszych szkół".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I