I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Paprotniki...

(16.09.2006) Hania Buńda: "Od 14 do 16 września trwała w Krakowie i Zakopanem I Konferencja Sekcji Pteridologicznej PTB pt. "Problemy zagrożenia i ochrony paprotników w Polsce". "Będziemy mówić o przyczynach i stopniu zagrożenia [paprotników przyp.AB], będziemy mówić o rozmieszczeniu, o liczebności osobników w populacji, o strukturze populacji, o pewnych cechach biologicznych gatunków, czyli o tym wszystkim co służy wypracowaniu skutecznych metod aktywnej ochrony tych gatunków paprotników, które są ginące i zagrożone" mówi prof. dr hab. Halina Piękoś Mirkowa. Była to pierwsza ogólnopolska konferencja, ale jak mówi prof. dr hab Halina Piękoś Mirkowa "chcemy żeby to była konferencja cykliczna, mniej więcej odbywająca się co dwa lata". Tegoroczna pierwsza konferencja poświęcona była paprotnikom w Tatrach i Pieninach, kolejne spotkania mają się odbywać w innych regionach naszego kraju.
A co to są paprotniki??? Mówi doc. dr hab. Anna Pacyna:
Jak się chroni paprotniki? Z prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler rozmawia Hanka Buńda:
Czemu warto chronić paprotniki wyjaśnia dr Ewa Szczęśniak:
A na koniec kilka słów o paprotnikach w Tatrach i o tym jak tutaj wygląda ich ochrona.
Mówiła prof. dr hab. Halina Piękoś Mirkowa.".

Foto-relacja (zdjęcia Hania Buńda):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I