I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Nauczyciele uhonorowani...

(10.11.2006) Piotr Kyc: "Burmistrz Miasta Zakopane Piotr Bąk, zaprosił dyrektorów placówek oświatowych i wyróżniających się nauczycieli na coroczne spotkanie. Burmistrz, w towarzystwie Wiceburmistrza Jerzego Zacharki i Naczelnika Wydziały Oświaty Władysławy Skupień, jak zawsze docenił pracę dyrektorów i nauczycieli wręczając im nagrody. Spotkanie w Urzędzie Miasta było również okazją do podsumowania nie tylko mijającego roku ale całej kadencji obecnych władz miasta. Były to dobre lata dla oświaty. Wykonano szereg remontów oraz inwestycji, a uczniowie zakopiańskich szkół dobrze wypadali podczas egzaminów zewnętrznych. Zorganizowano zajęcie popołudniowe i w soboty, czym zrealizowano społeczny postulat prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Wielu nauczycieli uzyskało stopnie awansu zawodowego.

W dyskusji, jaka rozpoczęła się po części oficjalnej omawiano najważniejsze zadania na przyszłość. Okazuje się ,że jednym z nich jest potrzeba położenie większego nacisku na nauczanie przedmiotów ścisłych. Już teraz zaczyna brakować kadr z wykształceniem technicznym a na rynku pracy jest wielu absolwentów po kierunkach humanistycznych i specjalistów od marketingu i zarządzania, którzy nie mogą znaleźć pracy.

Na zakończenie spotkania burmistrz życzył zaproszonym gościom dalszych sukcesów w pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu i zaprosił ich na uroczystości z okazji 11 Listopada.

Jutro Dzień Niepodległości. Uhonorowanie pedagogów w przededniu tego Święta ma wyjątkowe znaczenie. Należy pamiętać, że przez 123 lata o niepodległą Polskę nie tylko orężem walczono. Niepodległość pieczołowicie pielęgnowano, nie pozwalając społeczeństwu na utratę świadomości narodowej. Tę trudną pracę wykonywali nauczyciele.".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I