I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
VABANK...

(24.05.2007) Bartłomiej Szczerba: "Projekt „Vabank", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. w partnerstwie z Tatrzańską Izbą Gospodarczą. Ma on na celu wsparcie osób chcących założyć działalność gospodarczą poprzez organizację szkoleń, opiekę indywidualnego doradcy oraz pomoc finansową – beneficjenci ostateczni mogą liczyć na kwotę do 20 tys. PLN w formie dotacji inwestycyjnej, a także wsparcie pomostowe. W rezultacie projektu powstało 14 mikroprzedsiębiorstw, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego Podhala. Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, jako instytucja odpowiedzialna za przeciwdziałanie bezrobociu, dużą wagę przykłada do promocji przedsiębiorczości. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych powiat tatrzański jest klasyfikowany w czołówce powiatów województwa małopolskiego. Jednakże w ostatnich latach pojawiły się niepokojące tendencje, objawiające się niskim wskaźnikiem przyrostu nowych podmiotów gospodarczych na terenie powiatu. W rezultacie analizy, jako główne czynniki powodujące to zjawisko, wskazano zarówno brak wiedzy dotyczącej praktycznych wskazówek co do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niewystarczające zasoby finansowe, konieczne do stworzenia własnego przedsiębiorstwa.
Działania przewidziane w projekcie „Vabank" będą stanowić jeden z czynników stymulujących postęp ekonomiczny i społeczny powiatu tatrzańskiego, a powstałe w jego wyniku mikroprzedsiębiorstwa staną się silnymi podmiotami gospodarczymi - pozytywnie wpływającymi zarówno na lokalny rynek pracy jak i na konkurencyjność naszego regionu. Dzięki tej inicjatywie Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem wspomoże przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcze osoby z Podhala, stwarzając im szanse i możliwości zostania lokalnym liderem przedsiębiorczości. Projekt Vabank jest przedsięwzięciem o charakterze nowatorskim. Jego innowacyjność polega przede wszystkim na wprowadzeniu nowej formy promocji przedsiębiorczości wykraczającej poza dotychczasową działalność publicznych służb zatrudnienia. Ponadto na uwagę zasługuje również bliższa współpraca urzędu pracy z organizacją zrzeszającą pracodawców, co gwarantuje większą efektywność podejmowanych działań poprzez powstanie tzw. „efektu synergii". Projekt Vabank jest realizowany przez zespół w składzie:
Bartłomiej Szczerba – koordynator projektu
Marta Hołub – specjalista ds. organizacji i monitoringu
Jacek Dyka – indywidualny doradca
Danuta Brenkus – księgowość projektu".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I