I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Zakopane Bez Barier

(06.08.2009) Jakub Sikorski - Asystent Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych: "Dnia 30 lipca 2009 r. została podjęta uchwała „Kompleksowy Plan Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane – Zakopane Bez Barier – etap I”. Pierwszym realizowanym w ramach programu „Zakopane Bez Barier” projektem będzie stworzenie Bazy Danych osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Zakopane.
Do zbierania danych zostaną wykorzystane ankiety. Ankieta zatytułowana „Tworzenie Bazy Danych osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Zakopane w ramach programu „Zakopane Bez Barier” będzie pierwszą z cyklu ankiet „Zakopiańskiego Dialogu Społecznego”.
Głównym celem projektu jest zebranie informacji na temat osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Miasta Zakopane. Ankieta obejmuje różne aspekty życia tych osób. Obok podstawowych danych takich jak imię i nazwisko, adres, wiek i stopień niepełnosprawności ma ona na celu zweryfikowanie ogólnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, ich problemów, potrzeb i oczekiwań. Powstanie takiej Bazy pozwoli na bardziej efektywne dotarcie do zarejestrowanych w niej osób z informacją i pomocą.
Na terenie miasta będzie 30 punktów, w których będą znajdowały się urny do zbierania ankiet. Dystrybucja ankiet będzie odbywać się na kilka sposobów. Oprócz dostępności w punktach z rozmieszczonymi urnami ankiety będą dołączane do rachunków firmy SEWIK, dostarczane do mieszkań Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zakopiańskiego TBS przez administratorów budynków, co drugi tydzień począwszy od czwartku 20 sierpnia ankieta będzie drukowana w Tygodniku Podhalańskim a co drugi tydzień począwszy od piątku 28 sierpnia w Gazecie Krakowskiej.
Ankiety będą również dostępne do pobrania lub wypełnienia na stronie internetowej www.bezbarier.zakopane.eu.
Równolegle będzie trwała kampania informacyjna polegająca na dotarciu do zainteresowanych osób poprzez plakaty, artykuły i spoty w lokalnych mediach. Przy projekcie zostanie rozdysponowanych 12000 ankiet i rozwieszonych 500 plakatów. Takie
szerokie podejście do zagadnienia pozwoli na dotarcie do wszystkich obywateli Gminy Miasta Zakopane z ankietą lub informacją. Stworzy to szanse wszystkim zainteresowanym na wzięcie udziału w projekcie, a co za tym idzie na jego powodzenie.
Projekt będzie trwał od 17 sierpnia do 18 października 2009 r.
Organizatorem projektu jest Urząd Miasta Zakopane i biuro Asystenta Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych."
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I