I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Biennale Rzeźby

(22.04.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "W Miejskiej Galerii Sztuki odbył się wernisaż wystawy "Biennale Rzeźby - VIII Ogólnopolski Konkurs Rzeźby w Drewnie dla Uczniów Szkół Plastycznych". Organizatorami konkursu był Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara oraz Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem. Prace nadesłali uczniowie aż z czternastu liceów sztuk plastycznych z całej Polski, a oceniało je jury w składzie: przewodniczący - prof. Adam Myjak (Wydział Rzeźby ASP w Warszawie) oraz prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska (Wydział Rzeźby ASP we Wrocławiu) i dr hab. Mariusz Białecki (Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku). Jury po wnikliwej analizie wszystkich nadesłanych na konkurs prac wyłoniło spośród nich 17 najlepszych, w tym 9 w kategorii rzeźba i 8 w kategorii płaskorzeźba. Spośród tych 17 prac Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
- w kategorii "Rzeźba":
I Nagroda - Urszula Habza - "Akt" (Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu)
II Nagroda - Ewa Nitoń - "Wielki D" (Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem); Monika Styrczula - "Dziadek" (
Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem); Miłosz Trybiec - "Chłopiec z pelikanem" (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie)
III Nagroda - Karolina Jachymiak - "Lekki dramacik" (Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem)
Wyróżnienia Honorowe - Cezary Michno - "Wzmagania" (Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem); Monika Gul - "Buty" (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach); Żaneta Walczak - "Pieta współczesna" (Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach); Janusz Jasiński - "Nikifor" (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie)
- w kategorii "Płaskorzeźba":
I Nagroda - Marzena Wodziak - "Martwa natura" (Zespół Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem)
II Nagroda - Bartłomiej Kot - "Bóg Ojciec" (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach)
III Nagroda - Radosław Burdzy - "Moja legenda" (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie); Bartosz Czarnecki - "Wnętrze" (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie)
Wyróżnienia Honorowe - Monika Mazur - "Maski" (Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie); Katarzyna Leszega - "Podwodny świat" (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie); Katarzyna Młynarczyk - "Liście" (Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie); Edyta Dufaj - "Wnętrze" (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie).
W tej edycji konkursu nie przyznano Nagrody Grand Prix, gdyż zdaniem Jury żadna z nadesłanych prac nie zasługiwała na takie wyróżnienie.
Cieszy to, że tradycja rzeźby w drewnie nie ginie mimo naporu nowych mediów tak modnych obecnie. Mając świadomość, że jest to twórczość bardzo młodych adeptów, stojących dopiero na początku dalekiej drogi, nie można się oprzeć urokowi wielu prac. Charakteryzuje je już pewna zręczność warsztatowa, często oryginalność koncepcji oraz pasja tak ważna przecież w tej profesji. Widoczna jest bardzo dobra praca pedagogów i opiekunów autorów prac nagrodzonych. Dobrze się stało, że Zakopiańska Szkoła głęboko zanurzona w swojej pięknej tradycji kultywuje te istotne wartości rzeźbiarskie. To ciągłe odwoływanie się do etosu Kenara, Rząsy, Hasiora i wielu znanych absolwentów szkoły szczególnie dzisiaj ma duże znaczenie. Uważam, że te Rzeźbiarskie Biennale w Zakopanem powinno trwać, dlatego, że wszelkie mody i chwilowe trendy przemijają, a fundamentalne wartości w sztuce zostają - napisał we wstępie do katalogu wystawy prof. Adam Myjak -
przewodniczący jury.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego. statuetki, które otrzymali laureaci, zaprojektował i wykonał Janusz Jędrzejowski."

I Nagroda w kategorii rzeźba - Urszula Habza - "Akt"

 

 

 

I Nagroda w kategorii płaskorzeźba - Marzena Wodziak - "Martwa natura"

 

 


 

 

 

 Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I