I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
The Big Read

(11.05.2009) Grono Pedagogiczne Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem: "21 kwietnia 2009 r. w budynku Technikum Tkactwa Artystycznego odbyło się spotkanie pod hasłem „The Big Read”. Poprowadziła je Pani Jolanta Podsiadłowska - nauczycielka języka angielskiego i przedstawicielka klubu UNESCO. W wydarzeniu wzięły udział zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież. Spotkanie rozpoczęła prowadząca prelekcję, wprowadzając nas w jej szczegóły. Następnie Pan dyrektor TTA z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Panem Jackiem Raźnym przeczytali po krótkim tekście w języku angielskim. Zaraz po tym wystąpieniu aktorzy z teatru Witkacego Krzysztof Wnuk, Joanna Banasik oraz Bartłomiej Galica wygłosili swoje przemówienia. Następnie uczeń trzeciej klasy gimnazjum ZSSO STO umilił czas uczestnikom przebywającym na auli grą na saksofonie. Zaraz po jego wystąpieniu grupa studentów z Kolegium Języków Obcych także wygłosiła swoje teksty. Kolejnymi mówcami byli uczniowie drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, którzy przyszli ze swoim nauczycielem Panem Franciszkiem Łojasem. Imprezę zamykali wspólnie uczniowie klas trzeciej gimnazjum i pierwszej liceum ze szkoły ZSSO STO. Po zakończeniu wszystkich wystąpień głos zabrała Pani Jolanta Podsiadłowska, która zaapelowała do władz miasta, aby zwróciły większą uwagę na kwestię rozwijania wśród młodzieży i najmłodszych czytania w języku angielskim."

Foto-relacja (zdjęcia Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I