I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Zakopiańskie Centrum Edukacji Redukcji Szkód

(01.05.2008) Anna Karpiel:  "W środę zostało otwarte Zakopiańskie Centrum Edukacji Redukcji Szkód. Placówka, która zajmować się będzie pomocą dla osób używających narkotyków i ich rodzin, ma swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 18 w Zakopanem.
Na uroczystości zgromadziły się osoby zaangażowane w powstanie Centrum, oprócz jego pomysłodawczyni Alicji Szarek-Pazdur pełniącej funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomanii, także ekspert i konsultant krakowskiego MONAR-u Marek Zygadło, sekretarz miasta Franciszek Bachleda Księdzularz, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Jacek Raźny oraz przewodnicząca Komisji rodziny i spraw społecznych Alina Łojas. Centrum powstało przy poparciu władz miasta, radnych oraz policji. Lokal przy ul. Jagiellońskiej udostępnił prezes Spółki Polskie Tatry Edward Nadarkiewicz.
Uzależnienie od środków psychoaktywnych jest chorobą przewlekłą i powinno być leczone, powinno się także dążyć do zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniem – i takie cele stawia sobie nowopowstałe Centrum. Zakopane bardzo potrzebuje takiego miejsca. Ten ośrodek pracując dobrze będzie wnosił spokój do rodzin na terenie naszego miasta – mówił Franciszek Bachleda Księdzularz.
W Centrum pracować będzie zespół wykwalifikowanych pracowników. Alicja Szarek-Pazdur przedstawiła grupę 20 edukatorów, którzy właśnie ukończyli z powodzeniem szkolenie pod kierunkiem eksperta Marka Zygadło. Podczas otwarcia Centrum zostały im wręczone certyfikaty. Grupę tworzą pracownicy socjalni, pedagodzy, pielęgniarki i policjanci, którzy będą współpracować w celu minimalizowania negatywnych skutków uzależnień. Podczas warsztatów powstał pomysł, by działać wspólnie i utworzyć stowarzyszenie edukatorów, które mogłoby pozyskiwać środki na swoje cele statutowe z zewnątrz.
Centrum rozpoczyna już swoją prace, mogą zgłaszać się do niego wszyscy, którzy doświadczają negatywnych skutków używania narkotyków lub alkoholu oraz ich bliscy. Centrum oferuje porady psychologiczne, pedagogiczne, psychoterapię. Jednym z zadań jest także organizacja szkoleń i konferencji z zakresu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz monitorowania zjawiska narkomanii na terenie Gminy Zakopane. Centrum przyjmuje wszystkich bezpłatnie, nie potrzebne są też skierowania. Dni przyjęć to poniedziałek i środa w godzinach 10.00 – 15.00."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I