I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Forum Miast Narciarskich

(25.08.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "23 sierpnia w Urzędzie Miasta Zakopane zostało zawarte porozumienie w sprawie powołania Forum Miast Narciarskich. Przystąpili do niego burmistrzowie Szczyrku, Wisły, Szklarskiej Poręby i Zakopanego. Forum skupia miejscowości posiadające na swoim terenie obiekty narciarskie i którym tematyka związana z uprawianiem tej formy kultury fizycznej jest bliska. Celem nowopowstałego forum jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i inicjatyw oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań i propozycji dotyczących rozwoju miejscowości.
Dziesięć procent Polski to tereny górskie. Do dzisiaj nie zostało stworzone jednak lobby, które dbałoby o te tereny - mówił burmistrz Szczyrku Wojciech Bydliński, inicjator powołania forum. Jesteśmy podobni do siebie pod względem atrakcji, które możemy zaoferować turystom. Jest to przede wszystkim sport kwalifikowany i rekreacyjny. Z tym wiążą się jednak różne trudności, jak chociażby utrzymanie obiektów, organizacja imprez, prowadzenie klubów sportowych - wyjaśniał z kolei burmistrz Wisły Andrzej Molin.
Jestem bardzo zadowolony z zawartego porozumienia, ponieważ umożliwi ono opracowywanie wspólnych stanowisk oraz lobbowanie za korzystnymi rozwiązaniami - mówił burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak. Nie chcemy, żeby postrzegano nas jako konkurencję. Będziemy się wspierać i dzielić doświadczeniami -  dodał burmistrz zakopanego Janusz Majcher.
Podczas spotkania mówiono o konkretnych zagadnieniach, którymi będzie zajmować się forum. Znalazły się wśród nich starania o duże imprezy sportowe, procesy inwestycyjne, współpraca ze związkami sportowymi, Centralnymi Ośrodkami Sportu oraz parkami narodowymi, funkcjonowanie TOPR-u i GOPR-u, kwestia ubezpieczeń górskich.
Pierwsze spotkanie
członków Forum Miast Narciarskich ma odbyć się pod koniec października w Szklarskiej Porębie. Jak podkreślają sygnatariusze, forum ma charakter otwarty i będą się  do niego mogły  przyłączyć kolejne miejscowości narciarskie."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I