I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Tatrzańskie Forum Gospodrcze

(18.10.2007) Piotr Kyc: "W Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem po raz dziewiąty odbyło się Tatrzańskie Forum Gospodarcze. Tym razem Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury organizator przedsięwzięcia – zaproponowała temat „Jakość usług w turystyce". Forum otworzył Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica – Makowski. Wygłoszono referaty: „ Promocja i jakość usług turystycznych", prelegent – Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, „ Jakość i wrażliwość produktu turystycznego", prelegent - Jacek Kowalski – Smit i Smit Cinsulting, „Jakość usług szansa dla turystyki tatrzańskiej", prelegent - Marek Łabaj - Instytut Turystyki w Krakowie, „Marka Tatrzańska drogą do poprawy wizerunku regionu", prelegent: Krzysztof – Król Łęgowski – Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów turystycznych", prelegent: Brygadier Krzysztof Fejklowicz – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie, „Zimowa promocja Małopolski", prelegent: Jan Wieczorkowski – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
Głos w dyskusji zabrał również Leszek Zegzda - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Gut – Mostowy – Poseł na Sejm RP i Jan Gąsienica – Walczak – wiceburmistrz Zakopanego. „Przemysł" turystyczny na Podhalu rozwinął się w ostatnich latach w sposób niebywały. Baza turystyczna jest w tej chwili ogromna. Analiza rynku usług turystycznych wskazuje jednoznacznie, że nadchodzi czas na podniesienie jakości usług. Rzecz leży nie tylko w jakości bazy, ilości imprez, jakie można zaproponować turystom, czy atrakcji, które za takie uchodzą w oczach mieszkańców Podhala. Jest potrzeba tworzenia „marki emocjonalnej – będącej własnością społeczeństwa lokalnego.
Bardzo interesujące wystąpienia miał Jacek Kowalski, który uświadomił uczestnikom Forum jak ważne jest poznanie wrażliwości społeczeństwa lokalnego przy tworzeniu wysokokulturowej oferty przeżywania i wrażeń. Idea jest interesująca i na pewno ma przyszłość. Mówiąc w skrócie chodzi o autentyczność w kontaktach międzyludzkich – to takie proste a jednak... wymuszony uśmiech pani z recepcji wskazuje, że schemat ma się dobrze".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I