I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Galeria Jednego Autora

(18.03.2009) Ewa Czamańska - TARPiK: "Cenną tęczowego blasku perłą muzyczną nazwał Aleksander Poliński ODWIECZNE PIEŚNI Mieczysława Karłowicza. Podczas kolejnego spotkania w Galerii Jednego Autora koncertem w Hołdzie Mieczysławowi Karłowiczowi zainaugurowano stałą współpracę z Zespołem Państwowych Szkół Artystycznych, w skład którego wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna oraz Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza z filią w Poroninie, nad którymi patronat sprawuje Ministerstwo Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej.
Dyrektor Szkoły, pani Justyna Jasiorkowska, zapoznała słuchaczy z programem i strukturą tej jakże cennej w naszym środowisku placówki edukacyjnej. Realizowany jest w niej program indywidualnego nauczania na instrumentach, a także nauka teorii i historii muzyki oraz rytmiki i kształcenia słuchu na zajęciach zbiorowych. Prowadzone są również zajęcia z historii regionu, wiedzy o regionie, turystyki, folkloru i etnografii.
Działające przy Szkole Towarzystwo Edukacji Artystycznej pozyskuje coraz to nowych członków, którzy przyczyniają do popularyzacji i rozwoju Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych.
Wspaniali nauczyciele, świetnie przygotowani młodzi wykonawcy oraz wypełniona wiernymi słuchaczami sala koncertowa – są świadectwem na stałą potrzebę prezentowania kultury Podhala".

Piotr Kyc: "W siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Galeria Jednego Autora. Tym razem autorów było wielu, albowiem wystąpili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem. Koncert w czasie którego małych artystów wspierali nauczyciele był poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi patronowi zakopiańskiej szkoły".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I