I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
15-lecie Geotermii Podhalańskiej

(25.11.2008) Anna Karpiel-Semberecka: "Spółka Geotermia Podhalańska istnieje już 15 lat, wykorzystując odnawialne źródła energii zawarte w wodach geotermalnych, których bogatym zbiornikiem jest Niecka Podhalańska. Już w latach 1989-1993 w Bańskiej Niżnej działał pierwszy w Polsce Doświadczalny Zakład Geotermalny PAN. Na bazie jego doświadczeń zrealizowano projekt komercyjny. W 1993 r. powstała spółka Geotermia Podhalańska. Od tego czasu przyczynia się ona w znacznym stopniu do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Od roku 1999r. zredukowano emisję CO
2 do atmosfery o ponad 130 tysięcy ton, zredukowano stężenie pyłu zawieszonego o ponad 40% oraz stężenie SO2 o ponad 40% - wyjaśnia prezes spółki Czesław Ślimak.
Zakopane energią geotermalną ogrzewane jest od 2001 r. Obecnie korzysta z niej ponad 1000 odbiorców, co stanowi ok. 70% miasta. Ciągle podłączane są kolejne obiekty. W przyszłym roku Geotermia chce podłączyć kolejnych 50 odbiorców. Sieć najbardziej dynamicznie rozwija się w Zakopanem, ale firma współpracuje też w tym zakresie z sąsiednimi gminami, m.in. z Białym Dunajcem i Poroninem.
Firma na swoje 15-lecie przygotowała założenia do nowej strategii. Celem spółki jest stabilna pozycja ekonomiczna oraz działalność na rzecz ochrony środowiska, a także budowa korzystnego wizerunku. Plany są imponujące. Pierwszy wariant rozwoju firmy zakłada budowę kolejnego odwiertu, budowę centralnej kotłowni na Równi Szaflarskiej i podłączenie do sieci Nowego Targu. Nieco skromniejszy wariant drugi związany jest również z budową odwiertu, zwiększeniem mocy produkcyjnej oraz intensywnym rozwojem w sieci w Zakopanem i sąsiednich gminach, jednak z pominięciem Nowego Targu. Ostatni wariant zakłada jedynie ograniczony rozwój sieci ciepłowniczej bez budowy nowych odwiertów.
Chcielibyśmy oczywiście realizować pierwszy wariant. Złożyliśmy już naszą propozycje władzom Nowego Targu. Jest to ogromna inwestycja, na którą musielibyśmy pozyskać środki z Unii Europejskiej. Natomiast we wszystkich wariantach zakładamy uzyskiwanie przez spółkę dodatniej rentowności i to już od 2009 r. Spółka do tej pory nie miała zadawalającej sytuacji finansowej, ale cały czas jest na etapie rozwoju. Ten rok powinno nam się udać zakończyć już z minimalną stratą lub nawet niewielkim zyskiem. Trzeba podkreślić, że prowadzone przez firmę inwestycje nie będą się wiązały z drastycznymi podwyżkami cen energii ponad poziom inflacji - deklaruje Prezes. Obecnie najdroższym źródłem ciepła jest energia elektryczna, olej opałowy i koks. Ogrzewanie geotermalne jest minimalne tańsze nawet od gazu ziemnego, jest więc nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne  - dodaje."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I