I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Konferencja Prasowa posła Andrzeja Guta Mostowego

(29.08.2007) Poseł Andrzej Gut Mostowy skierował interpelację w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Mieczysława Karłowicza. Interpelacja trafi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego - a zostanie złożona u Marszałka Sejmu RP Ludwika Dorna podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu.

Relacja dźwiękowa z konferencji prasowej:

O interpelacji w sprawie Mieczysława Karłowicza:

Jeszcze raz o interpelacji:

Kolejny temat spotkania dotyczył funkcjonowania Parków Wodnych m.in. pod względem bezpieczeństwa:

Sprawy bieżące m.in. zakopianka, wiek emerytalny ratowników TOPR, modernizacja trasy kolejowej Kraków Zakopane:

Treść interpelacji:

Szanowny Pan
Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

INTERPELACJA
w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Mieczysława Karłowicza

Szanowny Panie Ministrze,
8 lutego 2009 roku mija setna rocznica śmierci Mieczysława Karłowicza - muzyka, przedstawiciela Młodej Polski, jednego z największych polskich kompozytorów-symfoników, znakomitego taternika i narciarza, wspaniałego fotografika.
Urodzony 11 grudnia 1876 roku w Wiszniewie Mieczysław Karłowicz był wybitnym kompozytorem, który przede wszystkim poświęcił się twórczości w dziedzinie jednego gatunku: poematu symfonicznego. W latach 1904-09 powstało 6 poematów symfonicznych op. 9-14.
W roku 1906 osiedlił się w Zakopanem – już wcześniej z Tatrami łączyła go szczególna więź. Należał (obok Mariusza Zaruskiego i Stanisława Barabasza) do grona dwudziestu jeden narciarzy, którzy w lutym 1907 r. założyli Zakopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego (ZON TT), pierwszy z prawdziwego zdarzenia klub narciarski w Zakopanem. Publikował artykuły z wędrówek górskich, pasjonował się wspinaczką, jazdą na nartach, fotografiką. Dokonał pierwszego zimowego wejścia na szczyt Kościelca, był prekursorem wykorzystania Polsce podczas zimowych wycieczek nart i raków. Stał się jednym z pionierów polskiego narciarstwa i taternictwa oraz jednym z inicjatorów powołania pogotowia górskiego.
Zginął porwany śnieżną lawiną dnia 8 lutego 1909 r. pod turniami Małego Kościelca mając zaledwie 33 lata. 16 lutego przy udziale kilkutysięcznych tłumów odbył się jego pogrzeb na warszawskich Powązkach.
Tragiczna śmierć Mieczysława Karłowicza stała się impulsem do powołania organizacji ratowniczej w Tatrach – w roku 1909 powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Mieczysław Karłowicz jest postacią legendarną dla wszystkich miłośników gór, taterników, narciarzy, fotografików zajmujących się górami. Jest symbolem człowieka, który zakochał się w pięknie gór i z ich majestatu czerpał inspirację do swojej działalności artystycznej.
Mieczysław Karłowicz zajmuje tak poczesne miejsce w historii Polski i naszej kultury, że z pewnością zasługuje na ogłoszenie roku 2009 Rokiem Mieczysława Karłowicza i powołanie Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia jego śmierci.
Czy Pan Minister zamierza podjąć działania dla godnego uczczenia pamięci wielkiego Polaka jakim niewątpliwie był Mieczysław Karłowicz?

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I