I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Nielegalny handel

(29.07.2009) "W nawiązaniu do licznych publikacji prasowych poświęconych problematyce nielegalnego handlu w Zakopanem, pragniemy poinformować, o podejmowanych przez posła Andrzeja Guta–Mostowego działaniach w w/w kwestii.
W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”, w którym poseł uczestniczył jako jeden z inicjatorów zmian w przedmiotowej sprawie, zaprezentowano propozycję nowelizacji Kodeksu wykroczeń, gwarantujące pozytywną opinię Rady Ministrów. Komisja zarekomendowała wprowadzenie następujących zmian:
1) Dodanie do art. 63a k.w. nowego przepisu, oznaczonego jako § 3, w brzmieniu:
„§ 3. Kto kieruje wykonaniem czynu określonego w § 1 przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleca jej wykonanie czynu określonego w § 1, Podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”
2) Dodanie po art. 602 k.w. nowego artykułu, oznaczonego jako art. 603, w brzmieniu:
„Art. 603 § 1. Kto handluje utrudniając ruch lub postój pojazdów lub ruch pieszych albo poza miejscami do tego wyznaczonymi przez właściciela, użytkownika lub zarządcę terenu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.”
Powyższe propozycje, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów, regulując kwestię na poziomie ustawodawstwa krajowego."

Biuro Poselskie Andrzeja Guta-Mostowego
www.mostowy.pl

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I