I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Interpelacja

(29.01.2008) Andrzej Gut-Mostowy  Warszawa, 23 stycznia 2008 r. Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska.


Szanowny Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

INTERPELACJA
w sprawie kolejnych problemów związanych z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy.
Polska znajduje się już w strefie Schengen, ale niestety w dalszym ciągu system wydawania wiz dla obywateli Ukrainy nie funkcjonuje prawidłowo. Polskie biura turystyczne współpracujące z ukraińskimi touroperatorami zgłaszają następujące kwestie:
• W polskich konsulatach stoją ogromne kolejki, powoływane są (oczywiście przez zainteresowanych) „komitety kolejkowe”, czas oczekiwania w kolejce w Kijowie przekracza 4 doby, następnie 10 dni oczekuje się na wydanie wizy,
• Brak wydzielonego stanowiska (okienka) dla biur turystycznych, touroperatorzy nie mogą umówić się na konkretną godzinę i po złożeniu paszportów oczekują kilka godzin na sprawdzenie poprawności formalnej wniosków,
• Obowiązuje regionalizacja, która niepotrzebnie komplikuje proces składania wniosków wizowych przez biura turystyczne i osoby indywidualne,
• W konsulacie wymagane są takie „dokumenty jak bilet lotniczy bądź kolejowy – w sytuacji, gdy większość turystów wybiera się do Polski autokarem bądź samochodem, a dziennie do Polski kursuje tylko 1 wagon kolejowy z 30 miejscami.
Dla porównania stwierdzam, że konsulaty słowackie i węgierskie umawiają się z przedstawicielami biur turystycznych na konkretna godzinę, wymaganymi dokumentami są jedynie voucher na wyjazd oraz zaświadczenie o zarobkach tymczasem zestaw dokumentów wymaganych przez nasze konsulaty już kilkakrotnie ulegał zmianie.
Sytuacja aktualnie panująca w systemie wydawania wiz stanowi antypromocję Polski, zniechęca ukraińskie biura turystyczne i ich klientów do organizacji wyjazdów do Polski. W efekcie następują rezygnacje z już zarezerwowanych miejsc noclegowych. Załamanie dobrze funkcjonującej współpracy z kontrahentami ukraińskimi przynosi naszej branży turystycznej wymierne straty ekonomiczne. Dłuższe utrzymywanie się tego stanu rzeczy może spowodować szkody, które okażą się nieodwracalne.
Czy pan Minister zamierza podjąć stosowne kroki zmierzające do poprawy sytemu wydawania wiz dla obywateli Ukrainy?
Nawiązując do mojej poprzedniej interpelacji z dnia 16 listopada 2007 roku proszę również o podanie liczby wiz wydanych obywatelom Ukrainy w okresie listopad – grudzień 2006 roku oraz – dla porównania – w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I