I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Andrzej Gut-Mostowy: Dlaczego kandyduję do Sejmu?

(03.10.2007) W Zakopanem odbyła się konferencja prasowa posła poprzedniej kadencji i kandydata na  następną Andrzeja Guta Mostowego. Poseł mówił o tym co udało się do tej pory zrobić, o planach i programie wyborczym. Andrzej Gut Mostowy odpowiadając na pytanie dlaczego kandyduje na do sejmu napisał:  "Turystyka to przyszłość regionu. Dlatego w Strategii Rozwoju Małopolski nazwano ją Gospodarką Regionalnej Szansy. Jest o co walczyć, gdyż turyści zostawiają rocznie w Małopolsce 1 mld dolarów.
Turystyka jest szansą dla nas i powinna być szansą dla naszych dzieci, jeżeli stworzymy jej właściwe warunki rozwoju, a to zależy od decyzji samorządów i państwa.
Od dwunastu lat zajmuję się rozwojem turystyki w Małopolsce. Poprzednio jako :
- Radny i członek Zarządu Miasta Zakopane, przewodniczący Komisji Gospodarki Euroregionu Tatry w Nowym Targu,
- Radny Sejmiku Wojewódzkiego przez dwie kadencje, inicjator powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej i jej obecny wiceprezes,
- Poseł , członek Komisji Gospodarki i Podkomisji Turystyki.
Gospodarka Turystyczna to gospodarka interdyscyplinarna. Mają na nią wpływ - poza infrastrukturą turystyczną - także inne dziedziny, takie jak komunikacja, bezpieczeństwo, służba zdrowia itp. Dlatego turystyka wymaga ciągłego „lobbowania” na rzecz decyzji korzystnych dla jej rozwoju. Zarówno na szczeblu samorządów lokalnych, jak i samorządu wojewódzkiego, a zwłaszcza na poziomie Parlamentu i Rządu.
Na przykład - gdyby cztery lata temu Sejmik nie przeznaczył kilku milionów złotych na przedłużenie pasa w Balicach (pomimo innych pilnych potrzeb w regionie), nie mielibyśmy dynamicznego rozwoju lotniska i ekspansji tanich linii lotniczych.
Rozwój turystyki w naszym regionie opiera się na dwóch „skarbach Małopolski”: dziedzictwie kulturowym i pięknej przyrodzie.
Pielęgnowanie dorobku kulturowego to zobowiązanie wobec naszych przodków, wzmacnianie tożsamości współczesnych społeczeństw, a także promocja naszej historii. Według badań ruchu turystycznego Małopolskiej Organizacji Turystycznej zdecydowanie najwięcej turystów - gdyby przebywało dłużej w regionie - chciałoby poznawać zabytki i atrakcje regionalne.
Drugim skarbem Małopolski jest bogata i niepowtarzalna przyroda.
Parki narodowe, bogactwo uzdrowisk i wód mineralnych, warunki do uprawiania sportów i turystyki aktywnej sprawiają, że Podhale i Sądecczyzna są ulubionym miejscem wypoczynku dla milionów Polaków i turystów zagranicznych. Zachowanie przyrody w jak najlepszym stanie to obowiązek wobec przyszłych pokoleń, ale także podstawowy warunek utrzymania rozwoju turystyki.
Moje przesłanie wyborcze:
Turystyka naszą szansą, a dziedzictwo kulturowe i przyroda zobowiązaniem".

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I