I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
„Kapitał Ludzki" w Jasnym Pałacu

(28.10.2007) Piotr Kyc: "W Domu Wypoczynkowym „Jasny Pałac" należącym do Powiatu Tatrzańskiego a zarządzanym przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury spotkali się przedstawiciele Powiatu Kartuskiego i Powiatu Tatrzańskiego. Byli starostowie obydwu powiatów, członkowie Zarządu, radni i urzędnicy. Celem interesującego spotkania prowadzonego przez Marka Wójcika Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich było omówienie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to jeden z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Marek Wójcik to doświadczony praktyk w zakresie zagranicznego wsparcia finansowego dla jednostek samorządowych oraz zakładów opieki zdrowotnej, współtwórca i konsultant wielu projektów, które otrzymały dofinansowanie. Jest również cenionym wykładowcą. Dlatego jego uwagi, skierowane do samorządowców był celne i inspirujące.

Sukces w realizacji programów rządowych zależy przede wszystkim od „potencjału ludzkiego w administracji samorządowej". Po prostu od wykształcenia i zaangażowania urzędników. Już dzisiaj różnica w ilości zrealizowanych projektów a więc i zdobytych doświadczeniach jest pomiędzy samorządami bardzo duża. Mam nadzieję, że za parę lat Powiat Tatrzański będzie się mógł pochwalić paroma udanymi projektami realizowanymi w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Należy przypomnieć, że jest to program adresowany nie tylko do jednostek administracji rządowej i samorządowej. W ramach PO KL projekty będą mogły realizować również instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego i inne podmioty. Rok 2013 już niedługo".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I