I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Terapia uzależnień
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Zakopanem

(28.05.2008) Anna Karpiel:  "W Zakopanem odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Leczenia Substytucyjnego Osób Uzależnionych  od Narkotyków. Została ona zorganizowana pod patronatem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krakowskiego Towarzystwo Pomocy Uzależnionym. Najwybitniejsi specjaliści przez trzy dni zajmowali się tematyką uzależnień, a zwłaszcza terapią substytucyjną osób uzależnionych od narkotyków. Podczas krótkiej konferencji prasowej, która odbyła się w ośrodku Geovita,  konsultant krakowskiego MONAR-u Marek Zygadło oraz specjalista dr Edward Bożek mówili o potrzebie poprawy jakości terapii uzależnień w Polsce i rozwoju leczenia substytucyjnego, którego celem jest redukcja szkód związanych z używaniem nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Terapia substytucyjna jest ogromną szansą dla osób uzależnionych na powrót do normalnego życia. Odkąd Metadon stał się legalnym substytutem heroiny, możemy pacjentów leczyć i nie są oni przez prawo traktowani jak przestępcy. W tej chwili z takiego programu w Krakowie korzysta 50 osób. Metoda ta znana jest już od kilkunastu lat i stosowana z powodzeniem zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nadal jednak nie jest ogólnodostępna. Tutaj osoba uzależniona jest karana za posiadanie narkotyków i nie otrzymuje na ogół właściwej pomocy. A trzeba podkreślić, że koszty pobytu z zakładzie karnym są wielokrotnie wyższe od kosztów terapii – mówił Marek Zygadło, który współpracuje również z nowopowstałym Zakopiańskim Centrum Edukacji Redukcji Szkód.


Opieramy się na doświadczeniach światowych, ale również z naszej polskiej praktyki wiemy, że ta forma terapii jest bardzo skuteczna. Uzyskujemy poprawę stanu zdrowie oraz jakości życia pacjenta, ale również ogromne korzyści społeczne. Niestety Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia określa limity leczenia. Naszym zdaniem jest to nieuczciwe traktowanie pacjentów i działanie sprzeczne z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Potrzebne są tutaj nie tylko zmiany legislacyjne, ale również w podejście naszego społeczeństwa do problemu narkomanii - wyjaśniał dr Edward Bożek. "

 

 


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I