I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Konferencja prasowa...

(21.11.2007) Po ostatnich protestach w Poroninie dotyczących rozbudowy "zakopianki" władze miasta Zakopanego widzą konieczność opracowania kompleksowego planu komunikacyjnego na terenie całego Podhala. Obecne projekty bowiem wzbudzają zbyt wiele kontrowersji i niepokojów społecznych. Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher twierdzi, że w tej sprawie powinno odbyć się referendum na terenie powiatu tatrzańskiego.

Relacja dźwiękowa z z konferencji prasowej władz Zakopanego. Mówią burmistrzowie Janusz Majcher, Jan Gąsienica Walczak, Wojciech Solik (mp3 i rm):

Sprawa "zakopianki":

O pucharze świata, sylwestrze na Równi Krupowej, przejściu podziemnym, akcji zima, trasie narciarskiej na Gubałówce i innych bieżących sprawach:

Sprawa zmian w herbie miasta by mógł on zostać zarejestrowany przez komisję heraldyczną. Po krytyce tych działań przez opozycję burmistrz wycofał się z tej inicjatywy:

Rezolucja podjęta na zebraniu Klubu im. Władysława Zamoyskiego w dniu 16 listopada 2007 r.

Członkowie i sympatycy Klubu im. Władysława Zamoyskiego, zebrani w dniu 16 listopada 2007 r., z najwyższym niepokojem przyjęli wiadomość o inicjatywie zmiany herbu Miasta Zakopane podjętej przez Burmistrza Janusza Majchra.
Herb jest szczególnym znakiem i pamiątką po najważniejszym wydarzeniu w historii Zakopanego, wizycie Ojca Św. Jana Pawła II w czerwcu 1997 r.
Został ustanowiony w majestacie obowiązującego prawa 4. czerwca 1997, uchwałą Rady Miasta, podjętą jednogłośnie, w dniu przyjazdu Papieża do Zakopanego.
Podczas pamiętnej Mszy Św. na stadionie u stóp Krokwi 6 czerwca 1997 r. herb został złożony jako dar Ojcu Świętemu przez przedstawicieli społeczności naszego Miasta.
W dniu 7 czerwca 1997 r., na zakończenie uroczystości konsekracji Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach, Jan Paweł II pobłogosławił sztandar Zakopanego, na którym umieszczony został nowy herb.
Symbole Miasta, herb i sztandar, ustanowione w tak szczególnych okolicznościach, stanowiące zapis wyjątkowego wydarzenia o wymiarze ponadczasowym, nie powinny być przedmiotem pochopnie wszczynanej dyskusji.
Pismo Burmistrza skierowane do radnych, zawierające informacje wprowadzające w błąd adresatów, dodatkowo czyni inicjatywę pana Janusza Majchra niestosowną.
Wzywamy mieszkańców i radnych do zdecydowanego przeciwstawienia się zamiarowi zmiany legalnie ustanowionego herbu Zakopanego i spowodowania by symbole historycznego dorobku naszej społeczności otoczono należnym szacunkiem.

Członkowie i sympatycy
Klubu im. Władysława Zamoyskiego

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I